19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

İşin çözümü belli!..

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:13
BİZİM meslekte ters giden mi desem, tersine işleye durum mu desem bilmiyorum ama gidişatımızla gidişatımızın anlaşıl- masında gariplik var. Belediye denetiminde çalışma yapıyoruz. Hizmetimizin ABC’sini de belediyeler ayrı ayrı belirliyor. Bizim he- men her şeyimizi de bildiklerini iddia ettikleri için, hemen her türlü taleplerimize bu bilmeleriyle mesafeli duruyorlar. 
Buraya kadar bir denetleyen denetlenen ilişkisi açısından durum normal. İddialarına da yani hesabımızı kitabımızı yapmayı biliyoruz söylemlerine inanıp hak veriyoruz ama bizim durumumuzun kazanç noktası söz konusu olunca bir türlü bilgileri durumun gerçeğini kavramalarına yetmiyor! 
Her türlü doğru hesaplamayı bilmelerine rağmen ne hikmetse bizim gelir gider denge mizi ya da herhangi bir işletmede sermaye gelir gider ve işletme için gereklilik konusundaki kurulması gereken dengeyi bir türlü ortaya koymuyorlar. Biz istiyoruz. 
Onlar türlü gerekçelerle vermemekte ıs- rar ediyorlar. Bu kez biz boşlukları doldurarak dengeleme gibi çağ dışı uygulamalarla kayıpları çözmeye itiliyoruz. Bu da imajımı- za zarar veriyor. Neden böyle oluyor?
Oysa bilime dayalı gelişerek doğan ve do- ğabilecek sorunlara cevap bulmayı bile içeriğinde barındıran gelişmeler var. Akıllı yönetim sistemlerle artık her şey biliniyor. O za- man soru “Bunun nedeni ne olmalı?” Mesela Diyarbakır Belediyesi’nin talebimizi ciddiye almama nedeninin aslı ne? 
Neden belediyelerimiz kaliteli hizmet için gerekli kazanca ulaşmamızda çekimser?  
Yoksa, bu yukarıdan mı istenir? 
Öyle olsa biz, var olan ilişkilerimizde bu- nu görürüz. Göremiyoruz. Çünkü, öyle bir şey yok. Peki o zaman işin gerçeğini görme- me direncinin sebebi ne? 
İleri teknolojinin ana düsturu verimli iş- letmeciliğin oluşması. Dengeli sürekli yapılanma! İyi de buna da uymuyor davranışlar.
Bu durum yurt genelinde her belediyeler de hemen hemen aynı. Bu sadece Diyarbakır için geçerli değil. Hepsi bunu yapıyor! 
Bugün sorun sayılan kazançsızlık ortak anlayışla bir çırpıda halledilebilir... 
Sadece herkesin gücü oranında yükü omuzlaması kafi. Bunu birliğe, ortak anlayışa dayalı özel kamu işbirliği ile sağlamak mümkün. Belediyeler bu anlayışa döndürülmeli.