18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

Herkese hizmet...

21 Aralık 2018 Cuma 21:08
BİZİ ertelemeyin! Evet rahatlığın ötesi bir daralma bizi kıskacına almış durum- da. Belediyelerin ellerinde neyi nasıl yaptığımızı ortaya koyan somut veriler var. 
Bakıldığında birde gelir-gider hesabını muhasebe sistemlerine uygun kazanç yerine de sadece öz sermayenin geri alınabilmesine imkan tanıyıp soluklandırma amaç lı öncelikle bile bunlar değerlendirilirse ne durum da olduğumuz ortaya çıkar. 
Yalan mı, doğru mu ondan sonra rakamlarla matematik verilerle oturur yapılması gerekeni ortaya koyarız? 
Ancak, bu böyle olmaz. Seçimlere dö- nük hazırlıklarda bizim beklentilerimiz havada kalmamalı. Biz esnafız. 
Herkese her kesime hizmeti veren bu nu devleti temsil eden belediyeler adına yapıyoruz. Aynı şeyi tekrar eder duruma düşmek istemesemde durum bunu gerekti- riyor. Bir kere bize bakış, bize dönük anlayış ve genelde esnafın nasıl değerlendirildiğini gösteren niyetle alakalı görüntü doğru zeminde görünmekten uzak. 
İç yapısında hizmetimiz belediye denetiminde çizildiğinden, aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. Elbette çizilmesi değil, çizilişi doğru ama işletmede gelir-gi- der dengesini gözetmeden bunun bir üst buyurganlık şeklinde seyri sıkıntılı...
Ortak katılım belediyelerin bizi ötekileştirmeden paydaş kabul ederek, yol arka daşı görerek; “Hizmeti yapan onlar” diyerek, bizi kabül etmesiyle bu gerçekleşir.
Bunu kabul edilerek hayata geçirilmesiyle birlikte çok şey değişecektir.
Bir kere  gerçekten bir paydaşlık, birlik ve beraberlik sağlanacak, herkes hukukuna uygun bir iş-görev tanımında mali disipliniyle görevini yerine getirecektir. 
Birlikte kamu hizmetinin belediyelerimize de bize de hizmeti doğrudan devletin desteklemesi gereğinin de önünü açacaktır. yeni sistemde başkanlık, önemi oranı ve devlet öncelikleri ile mali güç çerçevesinde bir bütçe desteği, bir ek kaynak sözkonusu olabilme olasılığı daha fazla olacaktır. 
Bunu belediyenin bizimle birlikte sahada hizmeti bize gördüren kamu kurumu sıfatıyla organize etmesinin gereği ve yolu netleşecektir. Merkezi idarede yaptığı muafiyetlere belediyeleri de ekleyecektir.
Bu bir anlayış değişimini gerektiriyor. Bu süreçten önce rahatlatılmamız şart...