26 MART 2019 SALI

Umut verici!..

15 Haziran 2018 Cuma 01:41
BEKLENTİLERİMİZ açısından 1 Haziran buluşması  bize yeni umut aşıla dığını düşünüyorum. TÖHOB’un düzenle yip organize ettiği buluşmadaydım. Sayın Cumhurbaşkanımızın seslenişinde seçim modlu yaklaşımdan çok yapılanı bilen, bu alandaki olup biten hemen her şeye vakıf bir yönetici duruşu vardı. 
Görevimiz konusunda tecrübeli bir kesime seslenir olduğunu bilmenin öz güveni ile karşılaştıklarımızı kendi üslubu ile gayet anlaşılır ortaya koydu. 
Beklentileriyle de tek yanlı konuşma zemininden çok, nevi hizmete müteallik iyileştirme ve yapılacaklar konusuna girip, imkan ipuçlarını da gerçekçi olarak verdi. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle bu ikinci olan buluşmamızda bize, bizden daha yakın, ama yapmamız gerekeni devlet anlayışı ile dışarıdan bir yetkili, karar vericiliği de ekleyerek, kendilerine has yak laşımlarıyla ortaya koydular. 
Bu açıdan bizim yeni sistemde yer alabilmemiz, bizim gidişata uygun kendimizi düzenlememizle ilgili noktada durduklarını, en azından ben hissettim.
Eğer sizden talep edilen varsa umut,  beklentiniz de vardır. Bu görüşle, kendi kanatim olarak diyorum ki, başka bir arayışa yönleniş işari davranışlarıyla kesinlikle ortadan kalkmıştır. benim edindiğim bu kanaat sözlerinde de yer aldı. 
Örneğin müjde sıralamasında yapıla bilcekleri, KDV konusuyla vergi konusunun birlikte tamamlayıcı olacağı, vergi düzenlemesinin yeni dönemde olabileceğini, en önemlisi, bizim de gelişimin gereği davranışlarla kendi önümüzü açacak zemini oluşturmamızı bize ikaz etmeleri içtenliğin su yüzüne çıkan noktalarıydı.
Devletin üst kademesi bizim zorluklarımızı biliyor. Bizim uyum noktasında tek sesli örgütlü yapılanmayla hedeflere uygun yol almamız gerektiğini bu yüzden vurguluyor. Elbet kamu özel işbirliği belediyelerin de bazı zorluklarda bizimle yol almaları, bizim de yeni anlayışı kavrayıp tümden gelimli talepkar olmamız ima edildi. bence bilinmeye, sahada belediyelerin fiili zorluklara alan açmamaları. Bu noktada ki tereddütleri olduğu. 
Bunu ancak birlik içinde olursak anlatırız. Bu da bizim için ortaya çıkıp netleşen bence en güzel sonuçlardan biri...