20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE

Kuşatma hızlı!..

14 Ocak 2018 Pazar 21:10
KENT gelişimindeki yeni sistem uygulamalarında belediyelere büyük görevler düşüyor. Aynı zamanda hem kent yönetimini gerçekleştirmek, hem de bunu yaparken, halkla bütünleşici politika üretmekle yü kümlü tutulan belediyeler, bu hizmeti merkezi otoritenin taleplerine de uydurarak yapmakla yükümlüler. Dolayısıyla, aynı zaman da kentlinin memnuniyetini sağlayacak biçimde, bir nevi terazinin iki kefesini olabil- diğince eşit, en azından makul görülebilecek şekilde eşitlemeye gayret ederek , hizmetlerini yapması gerekmektedir. 
Bunun kentiçi toplu taşıma hizmetini eskinin yerleşik belediye anlayışı ile veren özel taşımacıya yansımaı da elbette duyulan lü- zum üzerine hizmetin ayar edilmesi şeklinde olacaktır. Bu bugüne dek de bu şekilde cereyan etti. Bundan sonra da böyle sürebilir.
Makul olanı da bu... 
Ancak, genel gidişattaki hız ve 81 il de farklı algılı yerel yönetim erki, eskinin tekbenciliğiyle oluşmuş alışkanlığından, biraz karışıklığı da beraberinde getirdi. 
Çünkü, evrensel yeni algı, alıştıklarının dışında ortak akıl, ortak çıkar, paylaşım gibi yeni bakışlarla hatta yönetimi yönetişime dönüştüren yeni sistemlerle yol alır oldu.  
Bunun sonucunda da tek çatılı yada tek ağa dayalı global bir entegre toplu taşıma ya- pılanmasının üst çerçevesini çizmiş durum da yol aldı. Bunu zamanı gelince bir network ile ilişkilendirerek, dünyayı gerçekten bir ekranda ekranların paylaşımıyla yönlendirici bütünsellikte kurgulayacak tek yolu kuruyor. Bizim ferdi yaklaşım anlayışından uzak bir durumla karşı karşıya kaldık. Belediyelerde bugün gördüğümüz karmaşa ve eski anlayışla yenilenme git-gel tutarsızlıkları, zannımca bunun ürünü. 
Bu noktada özel taşımacı ne yapıyor?
Biz çok ciddi haketmediğimiz bir sıkıştırma daha doğrusu ihmal ile karşı karşıyayız. Bir yanda yenilenme hedefi, kentsel dö- nüşümler ve toplu taşımanın kamu denetimli ama özel taşımacı eliyle yapılmasına gidiş var. Bir tarafta belediye kuruluşlarına alan açıcı kendi şirketleriyle işletmeciliği de yaparak herşeyi kontrolde tutmayı sürdürme anlayışı var. Bu ikilik de ileride kurulacak yapıda kent yönetiminde sorun çıkarıcı olacak.
Benim önerim; özel halk otobüsçüleri, belediyelerle ortak bir hizmet anlayışı ontak bir bakışla işin operasyonel kısmını yürütmeye talip olmalı. bence bu gerekli.
Ancak, bu şekilde yol alır, bize sübvanse desteğini getirecek düzeni belediyelerle birlikte kurabiliriz.
Devlete bunu anlatacak öncü belediyeler. Bu yüzden İstanbul’da İETT tecrübesi ülke için önemlidir. Bu noktada ortak aklı kurum- sallığı sektörel yenilenmeyi öne çıkararak sorunları yeni sistei birlikte TÖHOB çatısı altında ele almamız lazım. Kuşatma hızlı!..