20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE

Paylaşımcı olmak...

8 Ağustos 2016 Pazartesi 16:14

SON günlerde mesaimiz hızlı halkla ilişkilerimiz oldukça yoğundu. Belediye ile daha uyumlu daha birbirimize yakın çalıştığımızı görerek mutlu olduk. 

Bizi zorlar görünen şey, kendi kabuğumuzda kalmaktı. Oysa, halkla bütünleşen bir hizmet anlayışı vardı ortaya sürülerek sistemleştirilmek istenen. Bu yüzden de bize düşen, aynı bakışla görüp belediye ile birlikte aynı şekilde ortak düşünce üretmekti. Bu yüzden her işin başının iyi niyetle ortak aklı kullanmakla meseleye bakılması gerektiğinin bilinmesi sürekli öne çıkıyor.

Biz farklı beklentilerle toplu taşıma işine bakarsak, beklentilerin de farklı olaağını, peşinen kabul etmemiz gerekiyor.

Bu yüzden en azından bugünden sonra ortak akla dayalı hizmet planlamaları yapmayı gerek kamu gerek özel sektör benimsemelidir. Bunun için de istişareye önem verilerek sorunları anlaşılır kılarak masaya yatırmak gerekiyor. Farklı görüşlerden korkmadan, ortak amaçla birleşerek hizmet planlamaları yapmalıyız. Bunun içinde yetki ayrıcalığından sıyrılmaktır.

Yetki, insanın üzerine yüklenen yüktür ve vebal ağırlıklı bir durumdur.

Bu nedenle hata kabul edilmezliği vardır. 

Bu yüzden yetkili paylaşımcı olmalıdır.  

Böyle olunca emreden olma yerine görüp değerlendiren bilen karar verici olur. 

Bilen olunca da işi yapandan çözüm soran da olur. Elbirliği ile istişareye meyleden de olur. Aynı şekilde olmasa da bizlerde, ken di gözlüğümüzle değil, ortak aklın kapsadığı şekilde meselelere bakmalıyız.

Özel halk otobüsçüleri devletine bağlılığını hain girişimdeki hizmetiyle ve yaklaşımıyla gösterdi. Devletin anlayışını zenginleştirici bakışla da sorunları ele alarak, bağlı olduğu otoriteyle birlikte yol almalı.

Elbette, biz bunu yaparken, hakedilenin de verilmesinin gerektiği de hesaba katılmalıdır. Sosyal iş dahil hemen her şey, ince bir matematiğe, çok ince bir hak ve hukuka dayanıyor. Adiliyet de bu yüzden gerekli. 

Kazan kazan esasına dayalı bir dönemde özel halk otobüsçüleri kamu işbirliğini önemsiyor. Şimdi bu önemsenmeye dayalı bir ileri adım daha atarak, çözümü işbirliği içinde aramak lazım. Artık herkes herkesin ne yaptığına neyi de yapmadığına bakmalı. 

Özel halk otobüsçüleri birbiriyle irtibatlı olmalı. Kazanmak için kazandırmalı...