18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

Milenyum gençliği ortamsız iş istiyor!

Bağımsız Çalışanlar Birliği (UNION), iş dünyası ile ilgili hazırladığı son raporunda, ABD’deki işgücünün yüzde 34’ünün bağımsız çalışanlardan oluştuğunu açıkladı...

Ekleme: 3 Mart 2016 Perşembe 17:46/ Güncelleme: 3 Mart 2016 Perşembe 17:46

Dünya'da yaygınlaşan iş yerinden bağımsız çalışma sistemi, Türkiye’de de kabul görmeye başladı. Çalışanlarına bağımsız şekilde iş yapabilme imkânı sunan kurumlar, verimliliklerini artırmayı sürdürüyor. Bağımsız çalışma şekli, hem işveren, hem de çalışanı mutlu ederken üretkenliği artırıyor, zaman tasarrufu sağlıyor. Tümleşik iletişimin tüm avantajlarını tek ekranda kullanıcılarına sunan Unify, ses, video, masaüstü ekran paylaşımı yapmayı sağlayan yenilikçi çözümleri ile pazara öncülük ediyor.

Dünya’da değişen rekabet şartları, teknolojide yaşanan gelişmeler ve şirketlerin bu değişime uyum sürecindeki hızlı dönüşümü, yeni ve farklı çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor. Katı kurallara dayanan çalışma prensiplerine sahip şirketler, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayan şirketlerle rekabet edemez hale gelince, klasik çalışma biçimlerini terk etmeye başlıyor. Klasik çalışma biçimleri ile değişime direnemeyen şirketler, çalışanların hayatlarını kolaylaştıran çalışma türlerini şirket kültürlerine katmak zorunda kalıyor. Kurum dışından bağım sız olarak çalışmak, iş dünyasında yeni çalışma kültürünün bir parçası oluyor. Türkiye’de de hızla yaygınlaşan bu çalışma şekli kurumdan, mekândan bağımsız çalışma modelleri ve esnek çalışma saat uygulamaları hızla artıyor.

Bağımsız çalışma modeli, tamamen yeni bir yöntem olarak algılansa da kökeni Endüstriyel Devrim dönemlerine dayanıyor. O dönemde işveren ve çalışanlar arasındaki ortak çalışma ilişkisini kuran bağımsız çalışanlar, bugünlerin temelini attı. Yeni neslin işgücünde kontrolü ele alması ve kendi kariyer, amaç ve hayat tarzlarını bu alana empoze etmeye başlamasının ardından bağımsız çalışma modeline geçiş hız kazandı. 

Esnek çalışma modeli, çalışanların verimli oldukları saatlerde çalışmalarına imkân tanırken üretkenliklerini de artırıyor. Yeni çalışma modeli, ulaşım için harcanan zamanı ve masrafı azaltması sayesinde çalışanların daha verimli ve mutlu olmalarını sağlıyor. Bununla birlikte çalışanların sosyal yaşamlarını hafta sonuna sıkışmaktan kurtarıyor ve hafta içerisinde kişisel işlerle ilgilenme ve sosyal faaliyetlere katılma imkânı sunuyor. Ayrıca çalışan ve işveren memnuniyetini artırıyor. Bağımsız çalışma modelinin gelecekte ki faydalarını öngörebilen şirketler, çalışanları için bağımsız çalışma modeli uygulamasını başlatıyor ve ihtiyaç duyduğu teknolojik alt yapıya yatırım yapıyor.

Dünya, “Freelance” çalışanların en çok kullandığı sitelerden biri olan Elance’ın yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de üniversite mezunlarının yüzde 87’si bağımsız çalışmayı “Çekici bir kariyer seçeneği” olarak gö rüyor. Mezunların yüzde 69’u bağımsız çalışmanın hayat-iş dengesini daha iyi sağladığına inanıyor. Yüzde 29’u ise bağımsız çalışmanın kariyer stratejileri arasında olduğunu söylüyor.

İşletmelerin ve ekiplerin iletişim gereksinimlerini yeni çalışma yöntemleri ile bir leştirerek tümleşik iletişim tüm avantajlarını kullanıcılarına sunan Unify’ın Türkiye Satış Müdürü Müge Aydın İncecik, “Çalışma şekillerindeki değişimi yakından izliyor, bu değişimi kullanıcı odaklı işbirliği araçlarıyla destekliyor ve ofis dışından veya bağımsız çalışanlara iletişim alanında da kolaylık sağlıyoruz. Sunduğumuz çözümler, her seviyedeki ku rum çalışanlarının, serbest iş yapanların hızlı ve sorunsuz şekilde organizasyonun veya işin bir parçası olmalarını sağlıyor. Bu süreçte kullanılan cihazların video, ekran paylaşımı, mesajlaşma ve dosya paylaşımını desteklemesi gerekiyor. AR-GE alanındaki birikimimizi yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşım ile har manladık. Bugün tüm dünyada yaygın olarak kullanılan internet tarayıcısı üzerinden kolayca ses, video, masaüstü ekran paylaşımı yapmayı sağlayan yeni ve gerçek zamanlı iletişim olanağı sunan Circuit’i geliştirdik. Tüm iletişimi tek ekrana sığdırdığımız yeni iletişim platformu Circuit ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bu noktada kuralları değiştirdiğimizi söyleyebilirim” diyor.

Bağımsız araştırma şirketi Pew’e göre, milenyum nesli, işgücündeki en geniş kitle olarak öne çıkıyor. 

Araştırma, bunun sadece çalışanlar için değil, şirketler için de bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Şirketlerin günümüzde çalışma mekânlarındaki büyüyen beklentilere cevap vermekte zorlanacakları da raporda yer alan çok ciddi diğer bir husus.