17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Mesleklerin sonu geliyor!

Geleceğin meslekleri insanın geleceğini tartışılır hale getirdi. Çünkü, mesleklerin neredeyse tamamının ileri teknoloji üzerine kurulması, insanı boşa çıkarıyor...

Ekleme: 21 Ocak 2016 Perşembe 18:23/ Güncelleme: 21 Ocak 2016 Perşembe 18:23

Dünya Ekonomik Formu’nun (WEF-World Economic Forum) referans niteliğinde yayımladığı “Geleceğin Meslekleri” (Future of Jobs) rapo ru, teknolojiyle birlikte insanın yaşımın içinden hızlı bir biçimde çekileceğini gösterdi. Aralarında, Türkiye’nin de olduğu 15 ülke/bölgedeki değişim analizi, kürsel iş gücünün yüzde 65’ini temsil eden pazarda teknolojik gelişmeler sonucunda 2020 yılına kadar 5.1 Milyon adet iş/meslek yok olacağı belirtiliyor.

İşlerin yapısal dönüşümü demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerle teknolojiyi ay rı ayrı inceleyen raporda, değişen iş ortamları ve esnek an laşma koşulları öncelikli et ken olarak görülüyor. Teknolojik faktörler arasında ise, ilk sırada, mobil ve bulut teknolojisindeki gelişmeler yer alıyor. Onu, işlemci gücündeki ilerlemeler ve büyük veri izliyor. Yeni enerji kaynakları ve yenilenebilir teknolojilerse üçüncü en etkili faktör olarak sunuluyor. Nesnelerin interneti, kitle kaynaklı ve paylaşım odaklı ekonomi ve robo tik alanındaki gelişmeler yine istihdam piyasasının yeni yönünü çizen teknolojiler arasında. Rapora göre, değişim işlerin sayısı kadar niteliğini de etkiliyor. Beklentiler kalifiye iş gücüne olan talebin yüksek olacağı yönünde. Buna iş gücünün daha esnek ve mobil çalışma koşullarına sahip olması eklenince iş veren açısından çalışan bulmanın güçleşeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde Türkiye’de işe alımın 0.5 kat daha zor olacağı görülüyor. Ancak, söz konusu robotlarla değiştirilebilen ve daha az beceri gerektiren işler olduğunda süreç kolaylaşıyor. Nanosistem Mühendisi gibi yeni yeni gelişen alanlarda henüz kalifiye iş gücünün olmadığı göze ilk çarpan nokta. 2020’ye kadar artması beklenen bu ihtiyaca cevap verebilecek kişilerin talebe cevap verememesi çok büyük olasılık.

Türkiye’nin iş gücü dağılımında tarım, hayvancılık, ulaşım, lojistik ve üretim belirgin bir ağırlığa sahip. Söz konusu alanlarda, gelişen robotik teknolojisinden en çok etkilenecek işlerin yer alıyor olması, halihazırda azınlıkta olan bilgisayar ve mühendislik alanlarına çok daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine işaret ediyor. Türkiye’de endüstrileri etkileyen en önemli trendler arasında ilk sırada iş ortamındaki değişiklikler yer alıyor; onu mobil internet ve gelişmekte olan pazarlarda orta sınıfın yükselişi izliyor. 

Ülkenin geleceğin iş gücüne yönelik dönüşümde, ilgili faktörleri yeterince anlayamaması, kaynak sınırlamaları ve şirketlerin his sedarları tarafında kısa vadeli kar etmeye yönelik yönetime uyguladığı baskı önemli engel ler arasında. “4. Endüstriyel Devrimi” için geri sayım hızla sürerken, özel kurumların iş gücünü yeniden teknoloji odaklı eğitmesi gerektiği belirtiliyor raporda.

Hükümetlere ise tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük rol düşüyor. Ancak, kim bu konuyu gerçekten ciddi alacak henüz bilinmiyor!..