26 ŞUBAT 2021 CUMA

Trafik kazaları zararı turizm gelirine eşit!

Trafik kazalarının ülkemize verdiği zararın ortalama olarak 46.5 Milyar TL. olduğu açıklandı. Kazalardaki can kayıpları, aileler üzerinde geri dönülemez tahribatlar da cabası...

Ekleme: 8 Aralık 2019 Pazar 22:57/ Güncelleme: 8 Aralık 2019 Pazar 22:57
ANTALYA-Trafik Birimlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdür Vekili Teğmen Ayşegül Gizem Alanur, Jandarma Trafik İşlem Astsubayı Uzman Jandarma Nuri Özen ve 278 Fahri Trafik Müfettişinin katılımı ile 2019 yılı eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Antalya’da görev yapan Fahri Trafik Müfettişleri’nin Antalya trafiğine yapmış oldukları katkılar dile getirilerek, geçmiş yıllara ve 2019 yılına ait istatistiki veriler incelendi.
Trafik Birimlerinden Sorumlu İl Emniyet Mü- dür Yardımcısı Nurettin Şengül; “Dünya Sağlık Ör- gütü 2019 raporuna göre; dünyada her yıl 1 Milyon 350 Bin’in üzerinde insan trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Özellikle, 5-29 yaş grubu gençlerin ölüm nedenleri arasında birinci sıranın trafik kazaları olduğu, gelir düzeyi dü- şük ülkelerde ise bu ölümlerin gelir düzeyi yük- sek olan ülkelere nazaran 3 katı daha fazla oldu- ğu açıklanmakta. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre trafik kazalarında ölüm oranında Afrika ülkeleri ilk sırayı almaktadır. Örneğin; 2016 yılında hazırlanan istatistiksel rapora göre 2016 yılında Afrika kıtasında 100 Bin kişi temel alındığında, 26.6 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bu oran, Avrupa’da 100 Bin kişide 9.3, Türkiye’de 100 Bin kişide 12.3 kişi olarak bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2001 yılından beri devam ettirdiği ‘Roadsafety Projesi’ kapsamında yapılan araştırmalar sonucu dünyanın dört bir yanındaki trafik kuralları mercek altına alınmıştır. Bu incelemeler sonucu yapılan hız uygulamaları, kask ve emniyet kemeri kullanım zorunluluğu kanun ve kurallarla yaptırıma bağlanması sonucu kazalarda gözle görülür bir azalma sağlanarak başarıya ulaşıldığı tespit edilmiştir” dedi.
Şengül; “2001 yılında sadece Avrupa kıtasında meydana gelen 64 Bin trafik kazası sayısının 2020 yılında 16 binlere kadar çekebilmek için yapılan çalışmalar sonucunda 2018 yılında 25 Bin 100 sayısına çekilen kaza sayıları ile yapılan tespitlerde başarı elde edildi” dedi.
Şengül; “Ülkemizde bir yılda 6.675 canımız hayatını trafik kazasında sürücü, yolcu veya yaya olarak kaybetmektedir. Yine 310 bin 109 canımız ağır ya da hafif olmak üzere yaralandı. Gerçekleşen trafik kazalarından etkilenen yaş grubu 25-45 yaş grubudur ki, malumunuz bir şahsın hayatında gerek iş gücü gerekse kas ve beyin gücü olarak en verimli olabileceği zaman dilimini içermektedir. Ayrıca, trafik kazalarının ülkemize verdiği zarar ise ortalama 46.5 Milyar TL.’dir. Bu rakam, ülkemizin bir yıllık turizm sanayinden kazandığı gelirine eşittir. Hiç şüphesiz, bir ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun, trafik kazalarının tamamının önlenebilmesi müm kün değildir; ancak meydana gelen trafik kazalarının en aza indirgenebilmesi için yürütülecek çalışmalarda, kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelerimize, sanatçılarımızdan sporcularımıza, kısaca toplumumu zun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Trafikte yaptığımız denetimlerin öncelikli ama cı, yol kullanıcılarını cezalandırmak değil aksine düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak, alışkanlık haline gelen hatalı davranışları değiştirmek ve nihayet işin temelini oluşturan eğitim ve bilinçlenmeyi sağlamaktır” diye konuştu.