18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Tüyler ürperten inanılmaz rapor!

Türkiye’de trafik kazalarında ölen her 100 yayadan 26’sının çocuk, her 11 aileden birinin de mutlaka trafik mağduru olduğu belirtildi...

Ekleme: 22 Ocak 2018 Pazartesi 07:10/ Güncelleme: 22 Ocak 2018 Pazartesi 07:10
ANKARA-TBMM Trafik Alt Ko- misyonu, kazaların önlenmesine yönelik çalışmalarını olgunlaştırırken, “Trafikte Haklarım Der- neği” komisyon üyelerini sarsan bir rapor sundu. Raporda, hasar danışmanlık firmalarının trafik kazası yaşayan mağdurları, “Çok tazminat alacaksınız” diyerek dolandırdığı, tazminatın neredey- se tamamını alıp milyonlarca lira- lık vurgun yaptıkları kaydedildi. Raporda, firma görevlilerinin kur duğu güçlü haberleşme ağı ile ka- za yerine polisten önce gittikleri, cenazede veya mevlit okutulurken, hastanede ölü yıkanırken bile mağdurların zaaf anlarını kul- lanıp ikna ettikleri anlatıldı:
Trafik kazalarındaki yaralanmalar 2020’ye kadar küresel sağlık yükünde üçüncü sırayı alacak. Düya Sağlık Örgütü’nün 178 ülkeden derlediği verilere dayanarak hazırladığı “Karayolu Gü- venliği Küresel Durum Rapo- ru”na göre, ölüm nedenleri sıralamasında 9. sırada olan trafik ka- zaları, 2030’da 5. sıraya yükselecek. Sağlık Bakanlığı’na göre, Türkiye’de “Trafik kazaları sonucu ölüm” 3. sırada. “Trafik Kazalarını Önleme Derneği”- nin araştırmasına göre, Türkiye- ’de her 11 aileden biri trafik mağduru. Türkiye’de her yıl 7 bini aşkın kişi, trafik kazalarında hayatını kaybederken yaklaşık 300 bin kişi de yaralanmakta. Yani Türkiye’deki yollarda her gün ortalama 22 kişi ölürken, 820’den fazla kişi de yaralanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü verileri, dünyadaki kazalara bağlı ölümlerin yüzde 48’inden sorum- lu 10 ülke; Türkiye, Brezilya, Mı- sır, Kamboçya, Çin, Kenya, Mek- sika, Rusya ve Vietnam. Ülkemiz- de trafik kazalarında yaşamını yitiren her 100 yayadan 26’sı ço- cuk. Çocukların, trafik kazaları sonucu hayatlarını kaybetme ora- nı Türkiye’de yüzde 14.7, Alman- ya’da yüzde 4.9, İngiltere’de yüz de 5.86, ABD’de ise yüzde 6.59. Dünya karayollarında meydana gelen kazalarda her yıl 1.3 milyon kişi hayatını kaybetmekte ve 50 milyon kişi de yaralanmaktadır. Başka bir deyişle, dünyada her gün yaklaşık 20 adet Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı düşmekte ve yolcuların tamamı hayatını kaybetmekte.
Trafik kazalarıyla ilgili ‘taksir/bilinçli, taksir/olası kast’ ayrımını net ortaya koyan özel yasal düzenlemeler olmalıdır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun alt ve üst sınırının artırılması ve ölümlü, yaralanmalı ka- zalarda cezaların caydırıcı olması için karar vericiler ve uygulayıcıların yeni bir düzenleme yapmaları gerekmektedir. Trafik kazala- rındaki yargılamalarda, genellik- le hâkim takdirinde basit taksir hükümleri uygulanarak 2 ila 6 yıl arası cezalar veriliyor. Takdiri hafifletici sebeplerin uygulanması, cezanın 2/3’ünün infaz edilmesi, hapis cezasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetimli serbestlik derken cezaların caydırıcılığı kalmıyor.
Ölümlü/yaralanmalı trafik ka- zası sonucu 4 yıl 6 ay hapis ceza- sı alan bir fail, kapalı cezaevinde en fazla 3 gün “İyi hal”li kaldıktan sonra açık cezaevinde 3 ay yatarak serbest kalıyor. Trafik kazalarında yargılama süreci (1 yıl soruşturma savcılık süreci, 1-2 yıl asliye/ağır ceza mahkemelerinde kovuşturma süreci, 1-2 sene Yargıtay/istinaf üst mahkeme süreci) ortalama 5 yıl sürmekte. Üst mah- kemeden karar onanmadığı sürece bu süre daha da uzun sürmekte. Sevdiğini kaybetme/en- gelli kalma acısıyla birlikte trafik mağdurları uzun yıllar süren zor, yıpratıcı hukuki süreçler yaşıyor. Bu süreçler sonunda verilen ceza hem mağdurları, hem de kamu vicdanını derinden yaralamakta.
Kaza yapan kişi ile ilgili kazayı yaptığına dair yeterli delil var- sa (görgü tanığı, kamera kaydı vb.) yargılama süresinde kazayı yapan faile, yurt dışına çıkma yasağı hemen konulmalı. Hürriyeti kısıtlayıcı cezaların süreleri artırılmalı. Ehliyeti yoksa ehliyet almamalı. Ehliyeti varsa ehliyete el koyma süreleri uzatılmalı.
“Ölümlü veya ağır yaralamalı trafik kazalarında fail asli kusurlu ise ceza asla para cezasına çevrilmemeli” deniliyor.
Raporda, ayrıca, hasar danışmanlık firmalarının trafik kazalarında mağdurları nasıl dolandır- dığı da anlatıldı. Milyonlarca liralık vurguna dönüşen trafik kaza tazminatı konusu raporunda da; “Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sonucu mağdurların tazminat hakkını almak için kurulmuş özel şirketler, mağdurların yaşadığı travmadan faydalanarak kazazede aileleri, ‘Sigortadan yüksek tazminat kazanın’ diyerek, tuzağa düşürüyor. Ailelerin alması gereken tazminatın tamamını/büyük kısmını kendileri alıyor” ifadelerine yer verildi.