18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

2018 yılının trafik cezaları açıklandı

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”ne göre yeniden hesaplanan 2018 yılı trafik cezaları yüzde 14.47 zamlandı.

Ekleme: 5 Ocak 2018 Cuma 21:57/ Güncelleme: 5 Ocak 2018 Cuma 21:57
RESMİ Gazete’de 11 Kasım’da yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Ge- nel Tebliği”nde Maliye Bakanlığı- ’nca yeniden değerleme oranının % 14.47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeni den hesaplandı. 2018’in en düşük ce- za, “taşıma sınırı üstünde yolcu alan” sürücülere 85 TL. olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 TL. ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hu- kuk tüzel kişilerinden belirlenen usul esaslara aykırı hareket eden- ler” için uygulanacak. Ayrıca, yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11 bin 885 TL. ile cezalandırılacak.
“Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisle ri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranla- ra” 488 TL. para cezası kesilecek.
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlar, 2018’de bin 2 TL. ceza ödeyecek.
Ruhsatsız araç kullananlar ile tes cil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 tl., yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 488 TL. ceza verilecek.
Farklı okunmaya ya da okunama maya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 488 TL., tescilli aracı plakasız kullananlar 2 bin 18 TL. ceza ödeyecek.
Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere 5 bin 942 TL., araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 TL. ile cezalandırılacak. 2018’de muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344 ve üçüncüsünde 26 bin 692 TL. para cezası ödeyecek. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 18 TL. olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 TL. ceza kesilecek.
Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108’er TL. ceza verilecek. Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 TL. ile cezalandırılacak. Hususi otomobili 0.50, hususi olmayan otomobilleri 0.20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 TL., ikincisinde bin 256 TL., üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 TL. para cezası uygulanacak.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 5 bin 167 TL. ceza verilecek. Uyuşturucu mad- de kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2 bin 869 TL. para cezası kesilecek.
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşanlara 235 tl., yüzde 30’dan fazla aşanlara 488 TL., radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara 2 bin 18 TL.’den 3 bin 42 TL.’ye kadar para cezası verilecek.
Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 108’er, yasak alanda sollama yapanlara 235 TL. ceza kesilecek. Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 TL. ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 488 TL. para cezası uygulanacak. Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.