02 MART 2021 SALI

TÖHOB ile TBB değişimi başlatır!

Covid-19 salgının etkileri ile Özel Halk Otobüsü İşletmecileri’nin var olan ekonomik zorlukların seyri, yapılanmalarını kamu-özel iş birliğinde bir devlet desteğine zorluyor...

Ekleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 07:09/ Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 07:09
Covid-19 salgınındaki can kayıplarının çok olması, önleme mücadelesinde saha gerçeğinin hesaba katılmasının önemini ortaya çıkardı. Ülkemizde, salgına gösterilen ilk reaksiyonun etkisi toplu taşıma sektöründe görüldü. Yüzde 90 azalan yolcu sayısı ile seferlerin sürmesi, toplu taşıma hizmetinde esnafın, bir tek sefer maliyetini bile karşılanamaz hale getirdi. İşletmeciye sıkıntı yaşatan bu sonuç, sürdürülebilir taşımayı daha da zora soktu.
 
Devletin salgını önleme reaksiyonunun ulaşım sektöründe saha gerçeğiyle örtüşmesi sağlanmalı. Bunu da Özel Halk Otobüsü işletmecileri adına TÖHOB ve belediyeler adına Türkiye Belediyeler Birliği, hazırlayacakları ortak rapor ile hükümete birlikte ulaştırılmalı. Yaşanan gelişmelerin öngörülenden çok fazla zamana yayılacağı ve bu süreçte belediyelere ek sorunlar yaşatacağı da hiç unutulmamalı.  
 
TÖHOB, bugüne kadar hedeflenen genel değişim ve dönüşüme uygun ülkede sağlanacak başarının destekleyicisi bir toplu taşıma sistem gerekliliğini vurgulayarak, bugüne geldi. Gidişat, kentleşmede anlayışın değişeceği yönünde. Hareketlilikte, toplu taşıma uygulama sistem ve işletimlerinin dönüşüme uğrayacağı sinyali, çok uzun zamandan beri hızlanmıştı. Bugün yaşanan Covid-19 salgını, sözü edilen süreci tetiklediğini çok ciddi ortaya koydu.
 
Gerek kentleşme, gerek değişen kentiçi toplu taşıma yapılanması bu yüzden, tekrar ele alınmalı. TÖHOB, bu adımı atabilecek tek kuruluş olarak Özel Halk Otobüsü İşletmecileri’nin sorunlarını, belediyeleri de içerecek bütünsellik içinde, toplu taşıma hizmet skalası içinde yeniden ele alınmasını sağlamalı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte STK niteliğine dayalı anlayışı ile ortaklaşa bir yapılanma tartışmasını, ikili olarak başlatmalı.