27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

“Torba Yasa” destek sağladı!

TÖHOB’un “Zor durumdaki taşımacı desteklenmeli” talebine, devlet, esnafa soluk aldırmak adına çıkardığı torba yasasındaki kararlarla belediyeleri hareketlendirdi...

Ekleme: 19 Mayıs 2020 Salı 23:00/ Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 23:00
Dünya genelinde, Covid-19 salgının başla- masıyla birlikte ülkemizde de “Önce Can” kavramıyla harekete geçen belediyeler ve Özel Halk Otobüsçüsü esnafı, gereken önlemleri iş birliği içinde almış, yaşanan gelişmeler ışığında da belediyelerin destekle- me kararları ile ortaya çıkan sorunlara çözüm çalışmaları başlatılmıştı. Ancak, belediyelerin bu destek yaklaşımı zaman için- de yetersizlik gösterince, devlet de bu konuda çıkardığı torba yasa ile adım attı.
 
Yasada; “Cumhurbaşkanı, mücbir sebeplerin varlığı halinde belediyeler ile bağlı kuruluşlarının gelir vergisi, sosyal sigorta primi ödemeleri ile elektrik borçları ve su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar ertelemeye yetkili olacak. Belediye başkanları, mücbir sebep hallerinde belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kira ve ecrimisil bedellerini erteleyebilecekler” denilerek, esnafın destek yolu açıldı.
 
Çıkarılan torba yasası ile birlikte, büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri hatta, ilçe belediyelinden bazıları Covid-19 salgını sonrası toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısında yüzde 90’lara varan azalmaya ekonomik olarak destek olmaya başladılar. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Antalya, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Ordu, Düzce, Bolu, Adana gibi birçok belediye yaptıkları ekonomik destekleriyle esnafa soluk aldırmaya başladılar.
 
Covid-19 salgınına ülkemizin ortak mücadele sergileyerek ortaya koyduğu bu tavır, özellikle, hizmet sırasında oluşan sorunların elbirliği içinde halledilmesi noktasında kamu-özel iş birliğindeki öncelik sıralamasına dahi hassasiyetle yaklaşılması, durumun hem değerler açısından, hem de ortaya çıkacak sonuçları görmek açısından iyi bir örnek oluşturuyor ve TÖHOB’un “Zor durumdaki taşımacı desteklenmeli” talebine uygun bir cevap olarak gözüküyor.