02 MART 2021 SALI

ASELSAN Milli Tren’in hem kalbi, hem beyni!

2020 Yılı Yatırım Programı ile yurt dışından Yüksek Hızlı Tren Seti teminine son verilerek, yerli ve milli üretimin önünün açılacak...

Ekleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:08/ Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:08
SAVUNMA SANAYİİ başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli ve millî üretimine yönelik önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bu ko- nudaki kararlılığını 2020 Yılı Yatırım Programı ile daha da pekiştiriyor. Programda yer alan “Mil lî Elektrikli Tren Seti” projesi ne ilişkin kararlar bu iradenin dik kat çekici bir örneğini teşkil ediyor. Raylı ulaşım sistemlerinde yerlilik ve millilik bakımından yeni bir dönem başlatan program  yerli sanayinin desteklenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda teknolojik yetkinlik kazanılarak dışa bağımlılığın azaltılması, ciddi ekonomik kazanımlar elde edilmesi gibi noktalardaki gelişmeleri daha da ileriye taşıyacak.
11. Kalkınma Planı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 Şubat 2020 tarihin de Resmî Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programı’nda millî elektrikli trenin yerli ve mil lî imkanlarla hayata geçirileceğine işaret ediliyor. Programın “Yüksek Hızlı Tren Seti” proje sine değinilen kısmında şu ifadeler yer alıyor: “Tedarik süreçlerine devam edilen 12 adet Yük sek Hızlı Tren Seti hariç olmak üzere 14.05.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Oluru’na istinaden yurt dışından ilave YHT Seti temin edilmeyecek, TÜVASAŞ tarafından üretilen Millî Elektrikli Tren Setleri’nin hızlı ve YHT hatlarında kullanılması sağlanacaktır.” Program’da ayrıca araç ve ekipman alımında yerli üretim katkı oranının azami düzeyde gözetileceği belirtiliyor.
Sektörde, bu iradenin piyasa daki global ölçekli yabancı oyun culara karşılık yerli firmaların elini ciddi biçimde güçlendirece ği ve bu noktadan geri adım atılmadığı takdirde yerli ve millî sanayinin orta ve uzun vadeli he- deflerine çok daha kısa sürede ulaşabileceği değerlendiriliyor. Millî Elektrikli Tren Seti projesinde, savunma teknolojilerinde ki kabiliyetlerini yakın dönem- de sivil alana aktarmaya başlayan ASELSAN da yer alıyor. Şirket ile Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) arasındaki sözleşmeye göre, projenin Tren Kon trol ve Yönetim Sistemi ile Cer Zinciri Sistemi ASELSAN tarafından tedarik ediliyor.
Bir trenin “beyni” olarak nitelendirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS), temelde aracın hızlanma, yavaşlama (fren leme), durma, kapı kontrolü, yol cu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetiyor. Modüler yapıda tasarlanan ve yüksek emniyet ile güvenilirlik seviyesine sahip olan TKYS bilgisayarı; mimarisi, kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmaları, donanımı ve gömülü yazılımı ile tümüyle özgün olarak geliştiriliyor. Bir trenin “kalbi” olarak nitelendirilen unsurlara sahip Cer Zinciri Sistemi (ana transformatör, cer konvertörü, yardımcı konvertör, cer motoru ve dişli kutusu) ise özgün yazılım donanım ve algoritmalar ile yüksek verimlilikte performans sağlayacak şekilde hayata geçiyor.
ASELSAN’ın savunma sanayii alanındaki tecrübe ve kabiliyetlerinin Millî Elektrikli Tren Seti projesinde değerlendirilmesi sayesinde hem üretimde hız hem de zamandan tasarruf sağlanmış bulunuyor. Trenin “beyni” ve “kalbi” niteliğindeki sistemler- de tasarım aşamalarından itibaren ASELSAN’ın yer alması, normal koşullarda on yıllar sürebilecek üretimin 1.5 yılda tamamlanması gibi dikkat çekici bir sonuç getiriyor.
Şu anda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 106 tren setinin 12’si yurt dışından, 5’i ise Millî Elektrikli Tren projesiyle karşılanıyor. Geriye kalan 89 tren setinin yerli ve millî imkanlarla üretilmesi halinde ise yaklaşık 3.5 Milyar Euro’nun Türkiye’de kalacağı belirtiliyor. Bu durumun sanayide çarpan etkisi yaratacağı ve söz konusu rakamın 6 Milyar Euro’ya ulaşacağı ifade ediliyor. Bu ekonomik kazanımın elde edilebilmesi için siparişlerin bugünden TÜVASAŞ’a verilmesinin önemi vurgulanıyor. Bu saye de sıkışık bir takvimle karşılaşılmadan ve dışa bağımlı kalınmadan Türkiye’nin tüm tren seti ihtiyaçlarının yerli ve millî imkanlarla rahatlıkla karşılanabileceği kaydediliyor.
TÜVASAŞ tarafından üretilen, hızı saatte 160 km.’den 200 km.’ye çıkarılan millî elektrikli tren, alüminyum gövdeli tasarlanıyor ve bu niteliğiyle bir ilk olmayı hedefliyor. Yüksek konfor özelliklerine sahip 5 araçlı set, şe- hirler arası seyahate uygun olarak geliştiriliyor. Ayrıca, engelli yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.