08 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

İnce eleyip sık dokunuyor!

Kamuda oluşan olumsuz havaya karşı İETT’nin İstanbullu şirketleri ziyaret etmesi ve çözüm toplantılarında esnafı dinlemesi, geleceğe güveni artırıyor...

Ekleme: 8 Aralık 2019 Pazar 23:04/ Güncelleme: 8 Aralık 2019 Pazar 23:04
İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile Özulaş Yönetim Kurulu Başkanı ve TÖHOB Başkan Vekili Göksel Ovacık, ülke geneli ve İstanbul’un kentiçi toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi. Başkan Ovack; “Bu zor dönemi gerek ülke geneli, gerek İstanbul özelinde birlik ve beraberlik
içerisinde, olabildiğince dikkatle aşmaya çalıyoruz” şeklinde dile getirdiği özel değerlendirmesini sunuyoruz...
 
KTT: Özel Halk Otobüsçüleri için hayli zor geçen 2019 yılı biterken, gelişimin tetikleyici önderi İstanbul, İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi’ndeki yönetim değişimiyle birlikte, Özel Halk Otobüsü İşletmecileri açısından sektör- de yaşanan beklenmedik talihsizlikleri de hesaba kattığınızda neler söyleyebilirsiniz?
OVACIK: Çok şey söylenebilir. Aynı zamanda, sadece “zor dönem, eğrisi doğrusuyla bize özgü yaklaşımlarla aşılıyor” da diyebilirim. Ya da “her zamanki gibi sektörü daha iyi standartlara kavuşturacak gayretimiz sürecek” yaklaşımıyla da yetinmem mümkün.
Gerçek durum şöyle...
Evet, bilinçli çalışmalarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu süreçte daha kurumsal, daha doğru ve ortak akılla bunu yapıyoruz. Ayrıca, TÖHOB olarak; ülkedeki üyelerimizden, üye olan yeni taşımacılarımız ile henüz üye olmayanlarla temas halindeyiz. Arayanımız fazla ve de destekleri sürüyor.
Özellikle bilgilendirmelerimiz, yapılanlarla, yapılması gerekenler konusunda işletmecile- rin görüşlerini yerinde almamız bunu sağlıyor. Bu dönemde gelişmeleri daha doğru biçimde ele alınıp değerlendiriliyor.
Biraz önce vergi düzenlemesine dönük tebliğin resmî gazete de yayımlandığı haberi geldi. Bu konuda çok uzun zamandan beri iğne ile kuyu kazarak çalışıldı.
Bilinen bilinmeyenlerin or- tak destekleri gayretleriyle bunun başarıldığı unutulmamalı. Sonuç- ta elbirliğimizle nihayet bir rahatlama getirecek düzenleme ile vergi indirimine kavuştuk.
İstanbul özelinde de birlikte oda olarak şirketler olarak başkanlarla birlikte yol alınıyor. İstanbul, tecrübenin sağladığı ko- laylıkla şirket yöneticileri birlikte ortak anlayışla yapılması gereken ve yapılabilecekleri elbirliği ile yapmaktan yana iradelerini ortaya koyuyorlar. Bununla da örnek olmayı sürdürüyorlar.
İrade bu yönde olunca da yol alışlarımız daha verimli olabiliyor. Dolayısıyla, şuanda bu yön- de oldukça olumlu sinerji oluşmuş durumda. İstanbul’daki gelişmelerde çözüme dönük acil meselemiz desteğin kesilmemesini sağlamak. İkinci nokta da bu destekle 28 aydır yapılmayan taşıma zammını soluklandıracak şekilde alarak yola daha kurumsal daha verimli sürdürebilir biçimde yola devam etmek.
Esnafımızın bizden beklentileri de bu yöndedir. 2020 hedefimiz elbirliği içinde yol alışımızı sürdürmektir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusuna gelince...
Kurum içi yapılanma ve ulaşıma dönük hazırlıkları elbette bir bekleme süresine bizi sokuyor. Sevindirici olan Sayın İmamoğlu’nun kentleşme ve kentiçi ulaşımda doğru yapılanmada bizi samimi bir şekilde dinlemeye verdiği önem.
İETT ile ulaşım hizmetlerine dönük yeni yapılanmada zaman tercihiyle ihtiyatlılığı da bu aklaşımla birleştirdiğimizde olumlu bir dönemden söz etmek mümkün.İETT’nin paydaş anlayışla yapıcı yaklaşımları ortada.
Bunların hepsi çok önemli ayrıntılardır. Özel Halk Otobüsçüleri’ne dönük kamuda oluşan olumsuz havaya karşı İETT, şirketlerimizi ziyaret ederek arama toplantılarımıza da katılıyor.
İstişare yaparak şoförlerimiz tek tek dinleniyor. Tek tek görüş ve şikayetleri alınarak meseleye daha geniş bakış açısıyla kalıcı çözüm odaklı arayışları, yaklaşımındaki doğruluğu ortaya koyuyor. Biz bunu olumlu görüyoruz. Yaklaşım ve birlikte yol alışın bizi hak ettiğimiz çözüme ulaştırabileceğini düşündürüyor.
Elbette, gelişmelerin devamındaki icra seyri de çok önemli. Aynı zamanda bize yol göstereceğini de biliyoruz. 
İstanbul Özel Halk Otobüsü İşletmecileri olarak bizim en acil sorunumuz, aralık ayı sonunda bitecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararıyla bi- niş başı desteğin devam edip etmeyeceği meselesi olduğunu belirtmiştim.
Bu bizim için yaşamsal bir konudur. Aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemlidir. Çünkü, günde 2 Milyon yolcu taşıyoruz.
“Bu destek sona erdirilirse, bunu nasıl yaparız?” konusunda kent ve kentli için hiz- met aksaması açısından da sıkıntısı büyük. Bu nedenle, desteğin en azından makul süre kalıcı çö- züm üretilene dek mutlak uzatılması talebimizde ısrarlıyız. 
Bunun yanı sıra, diğer önem- li konuda ücret ve tarife artışı ile tarifelerin yenilenmesi. Bildiğiniz orta ve uzun vadeli çalışmala rımıza da başta yönerge cezalar, kartlar gibi konularımız da var.
2020 yılında bunlarla ilgili çalışmalara devam edeceğiz. En önemlisi eğitim çalışmalarımızla kurumsal yapılanmada kademeyi arttıracak dikey gelişime dönük çaları arttırarak yeni çalışmalara da imzalar atacağız. Bu noktada, İstanbul çalışmalarıyla aynı zamanda Anadolu içinde iyi bir örnek olacaktır. Bu açıdan da alacağımız sonuçlar ve kurumsal davranışlarımız önemlidir. 
 
KTT: İstanbul olarak “Acil konulara çözüm ilk önceliğimiz” dediniz. Sanırım bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin yaklaşımları da alınacak sonucu etkileyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel çalış tayı ve genel ulaşımla ilgili toplantıları sonunda daha net bir yol haritası belirlenecek? 2020 yılı oldukça yoğun tempoda geçecek gib görünmüyor mu?
OVACIK: Özel Halk Otobüsü İşletmecileri sektörel önemine binaen zaten sürekli yoğun. Bu açıdan bizce sorun yok. Buna hepimiz alıştık. Esnaf da bu durumu biliyor.
2020 yılı aynı yoğunlukta ama düne nazaran daha verimli sonuçlar aldıracak gibi.
İstanbul ile ülke geneli tek çatı örgütümüz TÖHOB dayanışma içinde. Kendi iç yapılarımızdaki sektörel yakınlaşmalar, çok daha verimli, daha gerçekçi zeminlerde gelişiyor.
Kısaca, gerekeni sektörel bilinçle ve kurumsal yapılanmayı arttırıcı düzenlemelerle birlik için de yapıyoruz. En önemlisi bu yol la sonuç alınacağını TÖHOB-İstanbul iş birliği ile gösterilmiş olunması.
Bu yüzden durmadan çalışacak, çaba sarf edip iletişim kuracak, istişare ederek ortak anlayış ile kamu hizmetimizi verimli kaliteli sürdürme gayreti için bize gerekli olanları otoriteden usulüne uygun taleple yol alacağız.
Bu gerçeklikle belediye ilişkilerine gereken önem göstererek, bir elmanın yarısı gibi ama hemen her işimizde “ince eleyip sık dokuyarak” yol almak için azami dikkat göstereceğiz.
Gelişmeler yeni ve kurumsal anlayışla ele alınıyor ve İstanbul, Oda ve şirketlerle örnek olmayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İETT ile seviyeli ilişkileri sürdürecek hamlelerimize devam etmeyi sürdüreceğiz.
Gayret bizden.
Son olarak vergi düzenlemesinde uygulama tebliği ile neticenin alınmasına kadar emeği ge- çenlere, bu konuda devlet ricaline ve bize bu yolu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay- yip Erdoğan’a şükranlarımızı ileterek teşekkür ediyoruz.
Gelişmelere uygun açılan yolda dikkatli özenli yürüyüşümüz devam edecek.
Sektörel gerekliliğimizin da- ha çok farkındalığını da sağlayacağız. Bu konuda hiç kimse kuşku duymamalı.