08 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Taşıt vergi sistemi acilen değişmeli!

Küresel değişim ve sorunların çözümü doğaya endeksli bir hale gelirken, alınan kararlar ülkelerin ne kadar dünyalı olduğunu gözler önüne seriyor...

Ekleme: 8 Aralık 2019 Pazar 22:49/ Güncelleme: 8 Aralık 2019 Pazar 22:49
Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların hem üretime bağlı, hem de vergi kaynaklı olması yasalar aracılığı ile uygulanan vergilerin yeniden düzenlenirken gösterilen vergilendirme dayanakları, gelişmiş ülkelerle farklılığımız ortaya koyuyor. Hükümetlerin vergi kriterleri, yeni nesil üretimlere ve de teknolojik gelişmelere bağlı ola- rak yapısal değişiklik gösteriyor...
İleri teknolojiye dayalı “Akıllı” üretimler geleceğin önünü açacak kararları gerektiriyor ve bu anlayış değişimi zorunlu kılıyor. Gidişata uygun anlayış birlikteliği, or- tak akla dayalı yol alış, hedefe ulaşmayı mümkün hale getirirken, teknolojinin yardımıyla da insan yaşamını kolaylaştırıyor. Ancak, hükümetlerin de buna uygun olarak kararlar almasını gerektiriyor...
Türkiye’nin otomotiv sektörü üzerinden gerçekleştirdiği üretim ve buna bağlı ver- gi sisteminin son zamanlarda tartışılır olması, her ne kadar refah düzeyini ilgilendirse de geleceğe dönük etkilerini gözardı etmeden hedeflenen yolda ilerlemeyi tümden gelimli kararlar manzumesi şeklinde ortaya koyma zorunluğunun kaçınılmaz olduğunu da sunuyor...
Gelişmiş ülkelerin vergilendirme sistemlerinin özellikle, son yıllarda çevreci yasa- lar şeklinde yenilenmesi, bizim de içinde bulunduğumuz durumu tekrar gözden geçirmemizi öngörüyor. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “Taşıt Vergi Sistemi Değişimi” uyarısı, “Aklın Yolu Bir” olarak bu gerçeği net doğruluyor...
Ülkemizdeki ekonomik yapıya uygun korumacılığı içeren motor hacmine dayalı, geçmişin vergi sistemi çıktığı dönem için geçerli olurken, bugün hem gelişen teknolojiye bağlı küresel etkileşimin geçerliliği tartışma konusuna dönüşüyor, hem de “Taşıt Vergi Sistemi”nin çevre yasalarına bağlı, geleceğimizi rahatlatmak adı- na revize edilmesini zorunlu kılıyor...
Bu yüzden, ileri teknoloji ile daha çevreci bir üretim, çevreyi kirletmeyen, doğal yaşamla insanın iç içe olmasını sağlayan bir gelişim mutlaka sürdürülebilir anlayış ile öne çıkarılmalı. Çevre kirliliğinin önem- li zararlı etkenlerinden biri egzoz gazının oluşturduğu emisyonun düşürülmesi oto- motiv sektöründe vergi miktarının belirlenmesinde öncelik haline gelmelidir…