30 MART 2020 PAZARTESİ

“Çözüm üreten kentler” İstanbul’da buluşacak

Marmara Uluslararası Kent Forumu, 25 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyla göçten iklim değişikliğine, inovasyona kadar kentlere ilişkin birçok konuyu tartışmaya açacak...

Ekleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 01:07/ Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 01:07
İSTANBUL-Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumların- da yerel yönetimlerin ve kentlerin rolü- nü̈ güçlendirmeyi amaçlayan MARUF; güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdu- ̈rülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak hedefiyle yola çıktı.
Daha yaşanabilir ve eşitlikçi kent dünyasının oluşumuna katkıda bulunmayı hedefleyen forum, kentler ve bölgeler arasındaki bilgi akışını sağlama- yı, şehirler arasındaki ilişki ağlarını desteklemeyi amaçlıyor. 
Forumun partnerleri arasında İBB- ’nin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İKSV, UNDP Türkiye, İsveç Enstitüsü, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ile Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitenin yer alıyor. Etkinliğin yürütme ve danışma kurulunda Türkiye ile dünyadan pek çok yetkin isim bir araya geldi.
İlk yılında geniş bir perspektif su- nan MARUF; Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altya- pı, Konut ve Yapılı, Çevre, Göç̧, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan ile Yönetişim temalarında detaylı bir bakış sunacak.
Forumda, İBB adına Orhan Demir ile Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin birer konuşma yaparak Ekrem İmamoğlu ’nun “İstanbul” vizyonunu paylaşacak. Marmara Uluslararası Kent Foru- mu (Marmara Urban Forum-MARUF), 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Dünya’dan ve Türkiye’den akademisyenler, belediye başkanları, STK temsilcileri, teknoloji kuruluşları ile kentlerin tüm paydaşları aynı platformda bir araya gelecek.
25 ülkeden 250 konuşmacı ve belediye başkanı, “Çözüm Üreten Kentler”i İstanbul’da konuşacak.
Kentlere ilişkin birçok konunun uzmanlarca tar tışılacağı forum kapsamında paneller, eş zamanlı oturumlar, söyleşiler, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, dinletiler, sergiler, yarışmalar ve teknik geziler düzenlenecek.
Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilecek foruma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de destek veriyor.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik- te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir “Toplu taşımada etkin kurumsallaşma” oturumunda, İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin “Herkes için tasarım: Yaşanabilir Kamusal Mekanlar” oturumunda birer konuş- ma yapacak.