08 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

“Umut Çalıştayı” hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yapılacak Özel Halk Otobüsçüleri Çalıştayı’nın sunumu hazırlandı. Esnaf Odası ve 5 şirketin çalıştaydan beklentisi yüksek!..

Ekleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:38/ Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentiçi top- lu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsçüleri’nden düzenlemeleri istenilen çalıştay ile sorunlarının çözümü ve yollarının tespitine dö- nük yol alışında hakkaniyetli sistem beklentisi oluşturması umuda dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurmay kadrolarının olum- lu yaklaşımı bu beklentiyi esnaf adına tetikledi.
 
Esnaf Odası riyasetinde, İstanbullu Özel Halk Otobüsleri işletmecisi 5 şirket ile oda merkezin- de gerçekleştirilen müdürler kurulunun koordineli çalışmaları devam ediyor. Bitiş aşamasında son kontrolle şekillendirilecek çalıştayın sunum içeriği, saha gerçeği ile mevcut sistem ilişkisi, illiyet bağı sonucunu etkileyecek gerçeklikte kapsamlı izahlardan oluşturuldu.
 
Esnaf beklentisinin umuda dönüşmesi, aslın- da, yeni İBB yönetiminin sistem incelemesin de yeni bir anlayış ile; “Bu sorun nasıl çözü- lür?” yaklaşımı neden oldu. Kentleşme algısın- da, sınırsız ve bedava yolcu memnuniyetinin yanlışlığını uzun zamandır yetkililere anlatma- ya çalışan esnaf, çalıştayda, sonuç belli olana kadar da ihtiyatı elden bırakmamaya kararlı.
 
İBB yönetiminin ilk icraatı olan ulaşımda tarife ayarlamaları diyebileceğimiz zamlar, aslında yaklaşımını nispeten belli etse de en azından taşıma tarifelerinin maliyete dönük belirlemeyi düşündüğünü gösterip, buna dönük ilk ipuçlarını kamuya yansıttı gibi. Bununla da bize kentleşme alanlarında, aidiyetin gerekliliğini baz alan bu yaklaşımla yolu açacak görülüyor.
 
Gidişatın maliyete dayalı ve yerleşim yerinde aidiyeti öne çıkarıp getirdiği paylaşıma dayalı ücret tarifesi ve buna bağlı sistem maliyet paylaşımlı hizmet anlayışı oluşturulacak gibi görülüyor. Bugün, -şimdilik kaydıyla- işaretleri- ni gördüğümüz bu çıkış, sübvanseli kentiçi toplu taşıma hizmetinin topyekûn devlet destekli entegre yapılanmasına da yol açabilir.