11 AĞUSTOS 2020 SALI

Esnafı dinleyin!

Devlet desteğinin sağlanmasından ve nefes aldırılmasından memnun olan esnaf, İstanbul ve Anadolu’nun aynı anlayış ile yola devam etmesini istiyor...

Ekleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:01/ Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:01
İstanbullu Özel Halk Otobüsçüleri’nin belediye denetiminde kazandığı tecrübe, tüm sektöre yol açıyor. Bu yolda, TÖHOB çatı- sı altında müşterek çalışma ile sağlanan devlet desteği bunun en son örneği. Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği kavramı, bu netice veren girişime karşılık, dikkate alınma- sı gereken bir başka çalışmayı sağladı. Sıra, şimdi geleceğin toplu taşımasında.
 
İBB’nin ülke geneli ortak uygulama olması gereken meclis kararı ile biniş başı destek vermesi, onun öncesindeki KDV indiriminin devamında vergi indirimi düzenlemesi ile yasalaşma kazanımları geleceğe de referans oldu. Bu yüzden de geleceğin Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği için İstanbullu şirketlerin ortak anlayışla yol alışını daha da ciddi olarak sürdürmesi gerekiyor.
 
İstanbullu Özel Halk Otobüsü İşletmecileri, tecrübelerinin getirdiği farklılıkla TÖHOB ile bütünleşik bir yapı içinde yol alırken, diğer şehirlerdeki işletmecilerle de bir olma- lı. Esnaf odaları, şirketler, diğer kurum ve kuruluşların bütün işletmecileri, toplu taşıma sisteminde STK nitelikli çatı örgütlerine sa- hip çıkıp, onunla yol almayı ilk önemli görevleri saymalı ve de birbirlerini tetiklemeli.
 
Geleceğin toplu taşıması için gerçek anlamda birlikteliği sağlamak Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği kavramına geçiş için de önemli bir yol olarak gözükmekte. Küresel üreticilerin gelecek ilgili ulaşım planları arasında yer alan toplu taşıma sistemine uygun düzenleme ve alım sistemi ile öncelikli mecralardan biri olabilir. Bu yüzden, sektör, üretim standardını kendi belirlemelidir.