26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

TÖHOB’UN YENİ MİSYONU BIRLEŞTIRIYOR!

Yeni yönetimi ile çıtasını daha da yükseltip, yeni misyonunu birleştiricilik üzeri- ne kuran TÖHOB, kamu-özel yakınlaşmasını sağlayıp, yeni vizyonunu sundu...

Ekleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:19/ Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:19
ÇERÇEVE ÇİZEN
İstanbul, Ankara, Kayseri ve Adana Özel Halk Otobüsü İşletmecileri ile birlikte temeli atılıp, evrensel hedefler üzerine kurulan TÖHOB, birinci önceliğini iç yapılanmada sek- törel kurumsallığa giden ana çerçe- veyi çizmek olarak belirlemişti. Bu çerçeve ile yasal tanım ve vergi indirimine dönük düzenlemelerle kazanımlar sağlaması sonrasında da çatı örgütü kabul edilen dernek olmanın yolunu rahatlıkla açmıştı.
 
DEMOGRAFİK YAPI
İstanbul ağırlıklı kuruluş çalışmala- rından sonra, yeni dönemde daha hızlı ve ülke bütünlüğüne dayalı şiarıyla Ankara ofisi açılışında vizyon değişimine gidin TÖHOB, bir araya getirdiği yurt geneli üyelerinin yanında, ayrı illerin farklı siyasi parti milletvekillerini de buna katarak kamu-özel yakınlaşma yolunu da açmış oldu. Ülkenin demografik yapısını temsil eden gelişimin tetikleyici unsuru olamayı da haketti.
 
KANIT ORTADA
Ankara ofis açılışında milletvekille- ri ile Özel Halk Otobüsçüleri’ni bir araya getiren TÖHOB, teknolojinin gerektirdiği entegre yapılanma ile akıllı sistemlere dayalı insan yaşamını kolaylaştırıcı yapılanmada or- tak anlayışla hedefe yönelmenin örneğini sergiledi. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun konuşmasında, “TÖHOB, bizim ça- ba sarf ettiğimiz kamu-özel iş birliği sağladı” sözü kanıtıydı...     4-5’DE