19 EKİM 2019 CUMARTESİ

TÖHOB gelişime uygun yapılanma için çalışıyor

TÖHOB Genel Sekreteri Ramazan Çalan, kentiçi toplu taşıma hizmeti adına ülke yaklaşımına uygun bir ulaşım sistemi kurmak için hazırlık yaptıklarını belirtti...

Ekleme: 7 Temmuz 2019 Pazar 21:35/ Güncelleme: 7 Temmuz 2019 Pazar 21:35

Değişim ve iş birliği ile TÖHOB hareketini ülke genelinde daha da hızlandırmayı amaçladıklarını dile getiren Genel Sekreter ve Bursa Özel halk Otobüsleri Odası Başkan Yardımcısı Ramazan Çalan ile gelişmeleri değerlendirerek faaliyetlere bakışı konusunda yaptığımız söyleşimizi sunuyoruz...

 

KTT: Sayın Çalan, Kurulmasından bugüne izlediğim TÖHOB, ikin- ci bir eşikte. Yani; göre- vi devralmanızla gelişmelerin gerektirdiği değişim sloganıyla kendi- ni yeniliyor. Başkan ve Yönetiminizi yakından tanıyorum. Ayrıca geçmişin detaylarını bilerek vermiş gazete ola- rak, hemen bugüne ge- lip, bugün ve yakın geleceğin kentiçi toplu taşıma sisteminde, siste- min belkemiği Özel Halk Otobüs İşletmeciliği’ne nasıl baktığınızı anlatır mısınız?
ÇALAN: Bir kere ülkemizin kendine özgü durumu ile toplu taşıma ve genel ulaşım hizmetleri evrilerek sürüyor. Düşe kalka olup olmadı- ğını zaman içinde tarihin ken- di işleyen sürecinde belli olacak yürüyüşümüz devam ediyor. Özel Halk Otobüsü İşlet- meciliği’nde ülke genelini ku- caklayan bu çatı örgütünün genel sekreteri olmak hakikaten cesaret işi.
Ondan öte, bilgi ile toparlama ve genele uygun sektörel gelişimi, ülke gelişimini tetikletip katkıya düşündürme ye amaçlı ihtiyatlı olmayı gerektiren görev. Etütlerimiz sürüyor. Saha hareketliliğimiz de sürüyor. Genel değişim ge- nel yenilenmede yer alarak sü rekliliği sağlatıcı sektörel birlikle yol aldırıcı bir Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği konusunda ek katılımlarla kalite ge tirecek bir hareketlilik bunun la da katılımı getirecek uyanışla sektör bilincini hızlandırma girişimine adım attık. 
Aynı zamanda kamu ile yeni anlayışa uygun iş birliği ile sistem teşkili için en doğru yapıyı kurmaya katkıyı amaç edindik. Bunun yönetimle birlikte ortaya konacak sistematiğini belirliyor destekle verilerini topluyor, yapılanların da üzerine daha ileri noktada kalıcı kazandırıcı doğru yapıyı tesis için çalışıyoruz.
 
KTT: Bu konuda kamu yönetiminde kavram kargaşası yaşandığını düşünüyorum. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetimler, anlayışlarıyla değişimi fark lı görüyor. Global yapının değişen kentleşme nin de işleyişi değiştiren gelişmelerine tanık oluyoruz. Teknoloji baş ta, anlayışlar da değişirken, sektörel çıkarlar ile uyumlu genel ge lişime dayalı hem evrensel hem ulusal bir sistemle toplu taşıma da soluk almaya çalışmak heyecan verici...
ÇALAN: Heyecan verici ama bir o kadar da zor. 
Aynı zamanda müthiş ke yif verici. Saha gerçeğini bil me, onu doğru görerek, bu dü şünce ile işleyiş eylemini birleştirici olma da bambaşka keyif. Mesela, biz bazı noktalara Bursa deneyimimizde ki başarımızdan dolayı gecikme yaşamadık. Zorlandık ama belediye ile hızlı yol aldık. Büyükşehir ile bayağı kalıcı herkesi memnun edici gelişme- lere bu ortak akıl ve anlayışla imza atabildik. Şimdi bunun ülke geneli ana yapıyla bütün leşik biçimini niye kuramayalım ki? Üstelik genel katılım destek ve irade yanımızdayken. Bunu birlikte başaracağız göreceksiniz. Dikkatli bi- çimde alanımızı ve dışını, ola nı bitenleri izliyoruz. Bu bir. İkincisi de hakkaniyetle duru mu gözlerken, devletin yaklaşımının dayanağına bakarak, eğer düzeltici işlemler ge rekiyorsa onu da yapma hazırlığı ile olanı doğru etüt etmeyi göz ardı etmeden, siste mi yenileme yolunda destek veriyoruz kamuya. Biz bu man tıkla çalışıyoruz. Bilgi paylaşımını veri toplamada birlikte yol alma ile yaparak, ortak anlayışa olabildiğince önem veriyoruz. TÖHOB, bu açıdan zamanının en iyi gelişimi kav rayıcı örgüt olma özelliğini gelişerek taşıyor. Bizim bu sonucu görmemiz bir nevi doğruluğunun sağlamasını oluş turan ölçütümüzdür de. Sözün kısası, bu yüzden TÖHOB sektör için gerekliliktir. Bu nun doğru anlatımı da her sek tör mensubuna ulaştırılarak bilgilendirilmesi de aynı şekilde mutlak bir gerekliliktir. Bu nedenle biz bu sahada birlikte yol almalıyız. Bugüne dek böyle yol aldığımız içinde başarılı oluyoruz. 

 

Şimdi bu başarıyı büyük katılım verisiyle hızlandıracağız. O kadar. Bu dönem görevimiz bu. Elbette, sektörel bilincin sadece bize tevdi edilip sağlanması değil amaç. Amaç her işletmecinin bu bilinçle birlikte hareket etmesini sağlamak. Bunun için anlayışımız her zaman için geçerli birinci anlayışımız bir olmaktır...