19 EKİM 2019 CUMARTESİ

OSD: İç pazar önemli!

Otomotiv sektöründe, Türkiye’de son dönemde iç pazarda yaşanan ciddi daralmaya karşın, yerli üretim araçların payında artış yaşanıyor. OSD yaptığı açıklamada, iç pazarın önemine değindi...

Ekleme: 28 Haziran 2019 Cuma 21:56/ Güncelleme: 28 Haziran 2019 Cuma 21:56
OSD üyeleri, gerçekleştirdikleri ihracat geliri, dış ticaret dengesine pozitif katkı, istihdam, vergi geliri gibi ülke ekonomisine sağ- ladıkları direkt ve dolaylı katkı sayesinde eko nomimizin vazgeçilmez oyuncuları konumunda yer alıyorlar. OSD Başkanı Haydar Yenigün, 2018 yılında gerçekleştirdiği 32 Milyar Dolar ihracat geliri ile ülkemizin toplam ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren ve dış ticaret dengesine sağladığı 12.9 Milyar Dolar’lık pozitif etki ile ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıyı en üst seviyeye taşıyan otomotiv sanayiinin ekonomimizin vazgeçilmez parçası konumuna geldiğini belirtti.
Yenigün; “Üretilen her 100 aracın 86- ‘sını ihraç eden otomotiv sanayiinin ulaştığı bu başarılı nokta sürdürülebilirlik açısından aynı zamanda bir risk oluşturuyor. Üretimde, ihracat ile iç pazara üretimin bir dengesi olması risk yönetimi açısından önem taşıyor. Sadece ihraç pazarlara dayalı bir üretim modeli dünya ticaret ortamındaki hareketliliğe karşı sanayimizi da- ha kırılgan hale getirirken rekabetçiliğimizi zayıflatıcı etki oluşuyor” dedi.
İç pazardaki yerli üretimin payının artış trendinde olduğuna dikkat çeken Haydar Yenigün, sanayi olarak bu gelişimden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Yenigün; “Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre, iç pazarda son 10 yılda ortala ma yüzde 38 olan yerli üretimin payı 2019 yılında yüzde 46 seviyesine ulaştı. Bu, sanayimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir gelişme. İç pazarda yerli ürünlerin payının yükseliyor olmasının iki ana sebebi var. Birincisi, ürün özellikleri ve kalitesi ile dünya çapında kabul gören ürünlerimizin iç pazarda algısının kuvvetlenmesi, satılan ürünlerin beğeni ile karşılanması ve talebin yükselmesi. İkincisi ise hükümetimizin sanayimizi destekleyici politikalarının iç pazarda karşılık bulması. Bu noktada, hükümetimizin sanayimiz rekabetçiliğini kuvvetlendirmek adı na aldığı tedbirler için ilgili kamu yöneticilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Yenigün açıklamasında, otomotivde mevcut yatırımların korunması ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazar cazibiyetinin önemli bir etken olduğuna dikkat çeker ken hem iç pazarın büyüklüğü, hem de iç pazarda satılan araçlar içinde yerli üretim araçların payının ön plana çıktığını belirtti.
Yenigün; “2015 yılında 1 Milyon 19 Bin adet ile rekor seviyeye ulaşan pazar 2016 yılı itibariyle durağanlaşma sürecine girdi, 2017 yılında 1 Milyon adet sınırının gerisinde kaldı. 2018 yılında yaşanan ekonomik hareketlilik ile birlikte pazar yüzde 35 gibi bir daralma ile 642 Bin adet seviyesinde kapandı. 2018 yılı son çeyreğinde yürürlüğe giren ve son olarak Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verilen ÖTV/KDV indirimlerine rağmen yılın ilk 5 ayında pazar yüzde 50 daralma göster- di. Bu sonuç, iç pazarın yeniden büyüme seyrine geçmesi için kısa vadede mevcut tedbirlerin kapsamının genişletilerek yıl sonuna kadar devam etmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Uzun vadede ise iç pazarın geçmişte ulaştığı 1 milyon adet seviyesine ulaşması ve istikrarının sürdürül- mesi için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiği görülüyor” dedi.
Yenigün, otomotiv sanayiinde rekabetin geliştirilmesi konusunda hükümet ile yakın işbirliği içinde çalışmakta olduklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını alacaklarını söyledi.