19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Bu bir fırsat!

23 Haziran İstanbul için bir dönüşüm, bir mutabakat fırsatıdır. ÖHO İşletmecileri bunu görmeli, yeni yerel yönetimde özel sektör işbirliğini önemsemeli...

Ekleme: 28 Haziran 2019 Cuma 21:23/ Güncelleme: 28 Haziran 2019 Cuma 21:23
İleri teknolojinin sunduğu yeni imkanlar evrensel yapılanmaya dönük taşları yerinden oynattı. Her ülke olmasa da lider ülkeler, eski alışkanlıklarıyla kendilerini yeni gidişa- tın içinde kilit noktalardaki yerlerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor. Bu da gizli yenilenme- nin doğal seyir kimyasına özel müdahale anlamı taşıyor. Düşünülen değişimde yerimizi almamızı tali öncelik sayan gelişmiş ülkelerin girişimleri bu açıdan bizim için izlenmesi gereken birinci öncelik görülmeli.
 
Evrensel yenilenmede yer alma çabalarımıza, dışarıdan gelen karşı duruşların yapımıza yansımalarının yanında, iç yapımızda tek yanlı ve eski anlayışlardan kaynaklı bakış ve değerlendirme öncelikleri, saha- da fiili girişim ve ötekileştiriciliklerin icraatlarına devam ettirilme fırsatı veriyor. Bu durum, giderek, ülkeye ek zorlayıcı aksama yaşatıyor. Son yerel seçimdeki sonucun tahlilinde halk uyarısı sayılan İstanbul örneği bu açıdan gelişmek adına önemli.
 
İstanbul seçimlerinde yakalanabilecek üslup ve devamında getireceği sinerji eğer ulusal anlamda hem tarihi kent yapılanmasında ortak aklı, hem ülke geneli bir ortak mutabakata dönüşe çağrı sayılıp kabul görürse, çok önemli avantaj ortaya koyabilir. Bu nedenle sonuçların herkesim tarafından aklı selim ile ve ulusal menfaatlere dayalı anlayış ile değerlendirilmesi gerekir. Öncelikle, herkes birleştirici katılımcılığı be- nimseyerek, ana hedefe kilitlenmelidir.
 
İstanbul sonucunu doğru ve milli mutabakat fırsatı olarak değerlendirecek merkezi otorite, her kesim görüşünü muteber kılan bakışa dönerek yoluna devam etmeli. Başta, İBB olmak üzere tüm belediyeler de kentleşmeye ve kenti hareketlendirecek iç yapılanmada ortak anlayışa dayalı bu sistem değişikliğini benimsemeli. Özel Halk Otobüsü İşletmecileri bu değişim anlayışı- nı benimseyerek yapısını sermaye şirketi temelinde yeniden şekillendirmelidir.