19 EKİM 2019 CUMARTESİ

İleri teknoloji bütünleşik sektör yapısına itiyor!

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve TOBB iş birliğinde yapılan 1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı’nda sektör yapılanması ayrıntılarıyla masaya yatırıldı...

Ekleme: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:59/ Güncelleme: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:59
İSTANBUL-
İstanbul Üniversitesi, 18 Haziran Salı TOBB Binası Konferans Salo- nu’nda 1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı’nı gerçekleştirdi. Konferansta amaçlanan bilim dünyasındaki araş- tırmacıları ortak anlayışta birleştirerek özel- likle, karayolu taşımacılığımızda yaşanan sorunlara çözüm arayışının parçası haline getirmeye yönelik gerçekleştirildiği açıklandı. İzleyicileri içerik ve gündemde olan konularıyla ilgisini çekmeyi başaran konferans, açılış konuşmaları ardından üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.
Konferans sonunda sektör mensubu izleyiciler, yapılan sunumlarda ele alınan konular hakkında tam not aldı.
 
KARAYOLU ÖNEMLİ
Açılışta konuşan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, ülkemizin lojistik konusunda çok ciddi avantaja sahip olduğunu, gelişim için üniversite ile iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş amaçlanan ve yapılması ge- rekenler ile işleyen mekanizmaya değinirken, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi TOBB ve UND iş birliği ile düzenlenen konferansın karayoluna yönelmesinin önemini vurgulayarak; “Karayolu taşımacılığında gö- rülen sorunların paylaşılması bu alanın gelişmesi oldukça önemli. Karayolu taşımacılığı yetişmiş ve donanımlı insan gücüne ihtiyaç duyuyor” dedi. 
 
OTURUMLARA ALKIŞ
1. Oturum UND Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Çiçekli moderatörlüğün de, “Kara Yolu Taşımacılığı ve Güncel Yaklaşımlar” oturumun ana konusu oldu. 
İlk konuşmacı Hollanda Başkonsolosu Bart Van Balhuis; “Hollandanın lojistik alanındaki başarılarını ve buna dayanak teşkil edici öncelikler” konusuna değindi. Bir projeksiyon ve algı persfektifi çizerken, Hollanda’nın gelişiminde önemli ipuçları ile vermesi oldukça ilgi topladı.
TOBB TIR ve Ata Karnesi Müdürü Er sin Yaşar Çakmak; “Özel sektörün kolaylaştırıcı rolü” üzerine yaptığı sunumda; “Ülkemizin lojistik üs olması konusun- da çeşitli çalışmalar yapılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde doğudaki gelişmelerin dünya ticaretine nasıl bağlanacağı önemli. Elektronik geçiş belgesi gün- demde. Bütün alt yapımız hazır Rusya ile elektronik geçiş belgesi sistemini başlatabiliriz. Biz odalar birliği olarak elektronikleşme konusunda üzerimize dü- şen görevi tamamlıyoruz” dedi.
UND Ünsped Gümrük Müşavirliği CEO’su Dr. Hakan Çınar; “Değişen Dünya’da Değişen Dış Ticaret Kuralları ve Taşımacılık Üzerinde Etkileri” üzerinde konuştu. Çınar; “Dünya’da Gayri Safi Milli Hasılası’nda dış ticaretin payı oludukça artıyor. Yüzde 50’lik bir kısımdan bahsediyoruz. Yarısına denk geli- yor. Hollanda’nın transit taşımacılıkta örnek olduğunu bizim de bunu rol mo- del almamız gerektiğini ifade ediyorum. Tek kuşak, tek yolun yer alması lazım. Karayolu taşımacılığımızın geleceğini etkileyecek önemli bir proje. Taşımacılıkta sorunlarımız bitmeyecek çünkü, biz, AB üyesi değiliz. Biz, Gümrük Birliği üyesiyiz. Dünya değişiyor. Trump kendi ülke çıkarlarında bahsederken ticarette korumacılık başladı. Kendi ülke si açısından doğru şeyler söyledi. Çin ’den sonra biz de nasibimizi aldık, korumacılık politikalarından. Her ülke kendi önceliği ve menfaatine bakıyor. Bizim en büyük eksiğimiz hala tam bir lojistik master planımızın olmaması. Biz misyon olarak ne yapmaya çalışıyoruz. Biz tek kuşak tek yol projesinde neredeyiz. Türkiye burada kullanılacak mı kullanılmayacak mı? Bizim bu konuyu kendi menfaatlerimizi belirlememiz lazı” diye konuştu. 
İ.Ü. Ulaştırma ve LF Öğretim üyesi Doç. Dr. Gültekin Altuntaş; “Yükleyicilerin Taşıyıcı Seçiminde Kullandıkları Ölçütlerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılma- sı” konusuna değinirken, eğitim ve kalifiye istihdam alanında güvence oluşturacak maddi katkılar ile bunların önemsenmesine ağırlık verip; “Problemlerimizin çözümü basit değil. Bizim onları yetiştirmemizden oluyor bunlar. 18 yaşına gelmiş bir öğrencinin bakış açısını çözüm bulma yöntemlerini öğretmemiz mümkün de- ğil. Biz öğrencilerin sektörün içerisinde yer almaları için çeşitli çalışmalar yaptık ancak bazı engeller nedeniyle bunları aşamıyoruz. Sektörümüzün bizden bek- lentisi teorik ve pratik işlemleri öğretebilmemiz ama bunların finansmanı yok. Dünya inovasyon dan bahsederken biz maliyetleri azaltmakla vakit geçiriyoruz. Öğrenciler lojistik ile ilgili dersler almazsa biz dünya ya nasıl yetişeceğiz. Akademi ile sektörümüz birbirinden çok uzak” şeklindeki uyarıları ilgi çekti.
 
FARKLI MODLAR
2. Oturum’nda “Avrupa Birliği ile Yaşanan Gelişmeler ve Çözüm Önerileri” ele alındı. UND AB Uzmanı Moderatör: Can Baydarol ve AB Uzmanı İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Avrupa Birliği Taşımacılık Prolemleri ve Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Gelişmeler ve beklentileri ele aldılar. İTÜ İşletme Mühendisliği Öğretim görevlisi Doç. Dr. Dilay Çelebi, Türkiye’nin Lojistik Performansı konusunda dünyadaki yerine değindi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Afyon Sultandağı MYO eski Müdürü Doç. Dr. Kemal Karayormuk, sektörde üniversiteli araç kullanıcı kalifiye sürücü istihdamına dikkat çektirmeyi başaran işleyen mekanizmanın bütünsellikten uzak- lığını taşıma lojistiğine karayolu yolcu taşımacılığı yaklaşımlarının da eklenerek bütünselliğe gidilerek verimliliğin sağlanması gerektiği belirtti. Karayormuk, ülke açısından resmin tamamını görerek bütünsellikle merkezde üniversitelerin olacağı ortak yaklaşıma olan ihtiyaca değinip; “Taşımacılığın da aynı bakış bütünsellik ve hassa- siyetle ortak ele alınarak kaynakların ve- rimli kullanılması sağlanabilir” mesajı ile dikkat çekti.
3. Oturum’da Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ve Sektörel Gelişmeler, İ.Ü. Ulaştırma ve LF Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebru Demirci möderatörlüğünde ele alındı. Lojistik Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Adak Türkiye örneklerini, UND Uzmanı Ayşegül Ketenci de Rus- ya sorunları ve çözüm önerilerini, Alişan Lojistik İK. Müdürü Dr. Gülşahiden Durucan, lojistikte insan konusunu, 02 Yönetim Danışmanlık Eğitmeni Oruç Kaya önemli iki sorun ile  Dr. Ramazan Durgut “Zayi Karinesi ve Eşyanın Bulunması” konusunu işledi.