19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Artık anlamalıyız!

Gelişimin kaçınılmaz değişimini okuyamayan işletmeci gelecekte verilecek yeri garantilemeyi seçerse, ayak sesleri duyulan yenilenmede ana aktör olmayı hayal bile edemez!..

Ekleme: 16 Haziran 2019 Pazar 14:39/ Güncelleme: 16 Haziran 2019 Pazar 14:39
Dünya genelinde yaşanan hızlı değişimi yöneten teknolojinin biçimlendirdiği üretim ilişkileri, yeni bir yapısal süreç ile birlikte işletmecilik kavramını da değiştiriyor. Geleceğin işletmeciliği tek başına sa- hiplenme yerine paylaşım odaklılığa dayalı olarak şekillendiriliyor.  
 
Yenilenen sistemlerin hemen hepsinin, paylaşım ve ortak veri kullanımına dayatılması boşuna değil. İnternetle nesnelerin irtibatlandırılması şeklinde ve gittikçe açık bir biçimde insanın önüne getirilip taklidine dayalı bütünleşik yapılanmaların hepsi verimliliğe dönük.  
 
Binlerce yılın anlayışını değiştiren bu gidişatta, yapay zeka şeklinde isimlendirilen uygulama, beraberinde tek sahiplenmeden uzak ye- ni bir işletmecilik anlayışını öne çıkarıyor. Bütün bu izlenen gelişmelerin gerisindeki işletmeciliğimizin buna göre uyarlaması gerekiyor.
 
Özellikle belediyeler, kentiçi toplu taşıma hizmetlerinin yerine getirilmesinde bu gidişata göre işletme anlayışına göre yenilemeli. Denetim işlevli hizmet gördüren olarak, evrensel yöneliş doğrultusunda özel halk otobüs işletme kavramını işletmecilerle tartışıp tanımlamalı.  
 
Gelişmiş ülkelerce sağlanan yaşa- mı kolaylaştıran işletmeciliğin, ülkemize Uber örneğindeki gibi girmesi, işletmeciliğimizi gidişatın ge- risinde bırakacaktır. Artık üretimle birlikte işletmeciliğin de gelişime uygun yenilenmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Aksi takdirde zorlanırız.