03 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA

Zor ama imkansız değil!

Yaz döneminde yolcu azalması gelir düşüklüğünü öne çıkarırken, verilen desteğin önemini arttırdı. Esnaf, ödemeleri bu desteğe göre ayarlarken, “Ya ödeme düzenli olmazsa” kaygısı duyuyor!..

Ekleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:34/ Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
Kentleşmenin kendine has dinamiği, organizma gibi gerekli olan değişim ve dönüşümün önünü açıyor. Son yıllarda artan ücretsiz taşımanın ardından verilen belediye desteği, özel-kamu ilişkisinin farklı bir ilk işaretini veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu açılış yeni gelişmelerin de habercisi oldu.
 
Özel taşımacı açısından desteğin şu an ki en önemli noktası belirtilen zamanda özellikle, yaz aylarında herhangi bir aksama olmadan devam ettirilmesi. Çünkü, esnaf, bozulan gelir dengesinde ödemelerini bu desteğe endeksledi. Ancak, esna fın günlük düşünüşte atlamaması gereken, yeni sitemin nasıl olacağı?
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dünya geneli izlediği değişim ve kentleşmedeki toplu taşıma uygulamaları ile ileri teknolojinin gerektirdiği değişimleri içerecek yenilenme uygulamaları, sübvanse getire- cek meclis kararıyla attığı destek adımları yakın gelecekte değişimle yeni bir özel-kamu iş birliği getirecek.
 
Belirttiğimiz ve şu an için temenni gibi görünen bu durum, aslında gergef gibi işlenip gelişmelerle yolunu tarihi kurum İETT eski Genel Müdür Dr. Hayri Baraçlı döneminde gündemine almıştı. Bugünlerde bu net görünmese de yapılanlarla ortaya çıkan sonuçlar, bütünsellikle ele alınsa, ana hedef ve gidişat ortaya çıkar.
 
Bu yüzden de özellikle, İstanbullu özel taşımacıların yöneticileri ve kanaat önderleri; TÖHOB çatısı altında bütün günlük kaygıları ve ferdi yaklaşımları terk edip, İETT ile kamu-özel iş birliği içinde yeni yapılanmanın yolunu açabilir. Buna, Belediyeler Birliğini de katıp, daha kombine sis- tem kurma şansı yakalanabilir.