07 TEMMUZ 2020 SALI

Daha geniş düşünelim!

Dünya’da gelişimi sağlayan ortak anlayış; “Değişim”i gerçekleştirirken, ülkemizde ise her belediyenin ayrı ayrı kararı evrensel yapılanma içinde sonuç vermiyor...

Ekleme: 6 Haziran 2019 Perşembe 23:36/ Güncelleme: 6 Haziran 2019 Perşembe 23:36
Kaynakları, daha verimli ve planlı üretimlerde kullanım amaçlanırken, kontrollü ve güvenli anlayış gerekiyor. Güvenlik ana öncelik sayılıyor. Entegre yapılı kontrol gerekli kıt kaynakların bu yolla planlı üretilmeleri globalleşmeye de yol açıyor.
 
Düzenlemede bütünsellik, her yapılanmanın adeta olmazsa olmazı olurken, bu yüzden de gidişata uygun hedeflere ulaşma sırasında her sektöre, ileri teknoloji ile birlikte sistemsel bütünselliği mutlaka hesaba katma görevi düşüyor.
 
Özellikle, kent ekonomilerinin öne çıkarak kentleşmenin yeni boyut kazandığı teknolojiye dayalılığın arttığı yapının yerleşim alanlarında kentiçi toplu taşıma hizmet sistemleri, mutlaka bu yeni anlayışla planlanmayı gerektiriyor.
 
İşletmeciliğin belirlenmiş bu yeni hedeflerine uygun düzenlenmesi hayati önem taşıyor. Yerleşim alanları ile kentlerin yeniden yapılanmasında sürekliliği sağlatan noktanın kentiçi toplu taşıma sistemi olduğu gerçeği görülemiyor.
 
Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği ülke geneli ulaşım ana planına bağlı esaslar ve genel tetikleyici yasalar konusunda deneyimleriyle yapıda önemli bir yere sahip bulunduğu ortadayken, kamu-özel işbirliği neden kaçınılmaz görülmüyor?
 
Bu nedenle, yurt geneli değişimi kavrayıp, kurdukları ülke geneli çatı örgütü olma işlevi devlet tarafından kabul edilen TÖHOB ile kamu-özel iş birliğini ortaya koyacak evrensel sistem kurulmasının kaçınılmaz olduğu şart görünüyor.