15 EYLÜL 2019 PAZAR

Sorumluluk almak “Ozel” olmayı getirir

Kurumsal yapı anlayışıyla rehabilite edilerek özelleştirilmiş bir “Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği” yeni kentleşmeye uygun kent hareketliliğini 7/24 saat sağlatacak, kentiçi toplu taşıma sistem sorununu çözecek tek yapılanmadır.

Ekleme: 17 Mayıs 2019 Cuma 19:42/ Güncelleme: 17 Mayıs 2019 Cuma 19:42
Dünya’da ileri teknoloji ile gelişip yenilenen ya- pı, ortak akıllı katılımcılığı öne alıyor. Özellikle, kentleşme anlayışındaki gelişmeler, toplu taşımacılığı kent yapılanmasına uygun olarak sunuyor. Katılımı içeren gelişmeye en iyi örnek; Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde gelecek yıl başlatılacak olan uygulama. Bu uygulama ile 65 yaş ve üzerindeki herkes günlüğü 1 Euro olan yıllık toplu taşıma kartı ile “Sınırsız” seya- hat edebilecek. Almanya, bu yolla, her bireyine güç ve istifade oranına bağlı yaşama katkı verdirip, ekonomide de yer almasını sağlıyor. Bu karar, kentlilik bilincine sektör işletmeciliğiyle verilen önemi net olarak ortaya koyuyor.
 
Dünya geneli metropollerde toplu taşıma sistemlerinin özelleştirilerek, özel sektör işletmeciliği yolunun benimsenerek öne çıkarılması, İstanbul başta olmak üzere ülkemizde de hayata geçirilmeli. Bu noktada, önemli tecrübesi olan Özel Halk Otobüsçüleri, kendi içlerinde farklı güç unsurlarına bölünmek yerine, etkinliği artıracak biçimde kendilerini yenileyerek, ülke geneli tecrübesi ile esaslarını kamunun belirleyeceği hizmetleri verecek tek özel sektör kuruluşu olabileceklerini ortaya koymalı. Bugüne kadar var olan ama hiç kullanılmayan bu potansiyel, bu yenilenme ile kentiçi toplu ta- şımanın ana aktörü olma yolunu açacaktır.
 
Özel Halk Otobüsçüleri’nin gelişmiş ülkelerin gelişmişliğinde yer alacak kurumsal yapı ile kendisini yenilemesi, evrensel yapılanmalarda gözlenen güç olma anlayışının, devlete yük ol- madan çalışma/çalıştırma becerisiyle ilgili yön- temle ilerlemeye bağlı olduğunu bilmesiyle de alakalıdır. Bu nedenle, “Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği” kavramını önce Özel Halk Otobüsleri işletmecileri kendi içlerinde ele alıp yapılandırmalıdır ki, otorite de dünyadaki gelişime entegre yapılanma esasıyla Özel Halk Otobüsçüleri’ni kamu hizmeti gören, öz sermayesiyle kamu hizmet veren sektör olarak önünü açsın.
 
Bizde var olduğu belirtilen devletin baba sıfatıyla koruyuculuğunu özel kesim artık salt gelir olarak değil, hem gelirini, hem de yükünü birlikte eşit ve adil biçimde paylaşmaya dayalı bir ön açma olarak görmeli. Bu nedenle, kamunun tek düzenleyici, özel sektörün de icraatlarıyla belirlenen iş görev düzenlemesini sürdüren hizmet verici vazifesinde olması gerektiğini anlasın. Teknoloji ile gelişen yeni üretim ilişkileri ve ileri teknolojinin yapay zekayla sağladığı yaşamın kolaylaştırıcılığının tavan yaptığı bu dönemde, sadece ortak anlayış ve ortak akıllı paylaşımcılığı sorumluluk getirir ve Özel Halk Otobüsçüleri’nin “Özel” olmasını sağlar.