31 MAYIS 2020 PAZAR

81 ilde teyakkuz!

İçişleri Bakanlığı, yaz mevsiminde tatiller ile artan turizm ve tarımsal amaçlı seyahatler nedeniyle kara yollarında alınacak trafik tedbirlerini belirledi...

Ekleme: 3 Mayıs 2019 Cuma 19:24/ Güncelleme: 3 Mayıs 2019 Cuma 19:24
ANKARA-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Jandar ma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 il valiliklerine gönderilen “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” konulu genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla kara yollarında turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin ve seyahat sürelerinin arttığına işaret edildi. Genelgede, kaza sayısındaki artış- la mücadele için, başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürüle- bilir şekilde planlanan trafik denetimlerinin önemi vurgulandı.
Bu kapsamda, trafik kazalarını denetimler yoluyla önlemek amacıyla 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı tedbirler alındığı belirtildi. Genelgeye göre, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’nde yer alan konulardan hayata geçirilenler, il trafik birimlerince kararlılıkla ve artarak devam ettirilecek.
Kazaların yoğun olduğu gü- zergahlarda trafik ekiplerinin, “Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun ge- liştirilmesi amacıyla görünür ol- maları sağlanacak. Tatil sezonunda özel taşıtla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafesinin artması nedeniyle meydana gel- mesi muhtemel kazaların aza in- dirilmesine yönelik otomobil sü- rücüleriyle kontrol noktalarında yüz yüze iletişim kurularak dikkat dağınıklığı önlenecek veya uykusuz olan sürücüler dinlendirilecek. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (tur otobüsleri) yapan araçlara yönelik özel denetim planlanacak.
Genel olarak otobüs kazala rı 02.00-08.00 saatlerinde yaşan dığından ve uykusuzluk ile yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kay bına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücülerde yarattığı rehavetin kaza riskini artırmasından dolayı 05.00-07.00 saatlerinde şoförler araç dışına davet edilecek ve gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak. 
Takograf kullanması zorun lu olan taşıtların şoförlerinin ka rıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önem li etkisi olduğu anlaşıldığından takografların denetlenmesi ama cı ile trafik ekiplerince yollar, terminal çıkış ve varış ile ara istasyonlarda gerekli denetlemeler gerçekleştirilecek.
Sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin seferlere çıkması önlenecek, bu durumdan yolcular haberdar edilecek ve şoför kimlik bilgileriyle takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılacak. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak için “Bu Yolda Hep Bir likteyiz” projesiyle eğitim, denetim faaliyetleri yürütülecek.
Geçen yıl, 2017 yılına göre yüzde 2.5 artan motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı ve gözlüğü kullanmalarının hayat kurtarmaktaki rolüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim, dene tim faaliyetleri yürütülecek.
Tarımsal faaliyetlerin yo- ğun olarak yapıldığı bölgelerde, kara yolu üzerinde traktör, biçerdöver gibi tarımsal araçların, trafikte uygunsuz olarak seyretmelerine izin verilmeyecek. Bu araç sürücülerinin kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda ziraat odaları ve diğer platformlarda bilgilendirme yapılacak.
Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergahları sorumluluk sahalarına göre polis veya jandarma trafik birimlerince analiz edilecek. Analizler doğrultusun da komşu il veya ilçe trafik birimleri iş birliğinde trafik kontrol planları hazırlayacak. Göç alan ve veren yerler arasındaki trafik denetimleri sıklaştırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının 00.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.
Geçen yıl meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 17’sinin, trafik kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 22.3’ünün yayaya çarpma sonucu meydana geldiği vurgulanan genelgeye göre, bu kazaların meydana gel diği yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurları analiz edilerek kaza noktalarında gerekli revizyon yapılacak ve güvenlik artırıcı önlemler uygulanacak.
“Yaya Öncelikli Trafik Yı lı” kapsamında tüm ışıksız ya ya ve okul geçitleri öncesinde karayolu üzerine “Önce Yaya” görselleri çizdirilecek. Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluş turmak amacıyla başta yaya önceliği/güvenliği olmak üzere cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularına ağırlık verilecek. Eğitim ve iletişim kampanyalarıyla tüm yol kullanıcılarında, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulması amacı ile görsel ve yazılı medyadan yararlanılacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elek- tronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntüle ri, kişi ve araç, isim ve plakaları görünmeyecek şekilde kamuoyuyla paylaşılacak, doğru davranışlar, kazaların oluş şekilleri ve sürücü ile yaya kusurları da açıklanacak.
Yolcu ve eşya taşımacılığında aktif olarak yer alan başta okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarının şoförleri ile ka mu çalışanlarına yönelik güven li sürücülük ve yol güvenliği konusunda seminer, konferans, panel ve eğitim planlanacak. Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyadan en üst düzeyde yararlanılarak ortak kara yolu bilinci anlayışının oluşturulma- sı sağlanacak. EGM Trafik Kuruluşlar Eskort Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda dene- tim personelinin ekip araçlarının görev bölgelerinden uzaklaşmaları ve planlı denetimlerin zaafa uğratılmasına müsaade edilmeyecek.