26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

TÖHOB Heyeti Anadolu’da

Türkiye’deki tüm özel halk otobüsçülerinin tek çatı örgütü TÖHOB, yurt genelindeki esnafının sorunları için ziyaretlerine başladı. Heyet, 1. aşamada; Ankara, Kayseri, Niğde ve Adana’da özel halk otobüsçüleriyle bir araya geldi...

Ekleme: 22 Mart 2019 Cuma 22:17/ Güncelleme: 22 Mart 2019 Cuma 22:17
İSTANBUL’dan Anadolu’ya hareket eden İsmail Yüksel başkanlığındaki TÖHOB heyeti 14 Mart Perşembe gü- nü ilk olarak Ankara Özel Halk Otobüs leri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ’ın makamına uğradı. Öğle yemeğinde yapılan değerlendirmelerle özel halk otobüsleri ile ilgili yerel yönetim seçim leri sonrasındaki döneme yönelik görüşler paylaşıldı.
Başkan Soydaş’a göre TÖHOB, Türkiye genelinde bir üst konumunda bulunuyor. O nedenle, her zaman birlik te hareket etmenin sektöre yararlı kazanımlar sağlayacağı konusunda Başkan Yüksel ve Başkan Soydaş aynı çiz gide birleştiler. Ankara özel halk otobüslerinin sorunları ve çalışmaları hakkında yapılan değerlendirmeden sonra heyet Kayseri’ye doğru yola çıktı.
Sektörün geleceği açısından Kayseri’de büyük önem taşımaktadır. Burada da Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Mü dürü Feyzullah Gündoğdu makamında ziyaret edildi.
Aynı zamanda UITP Türkiye Sorumlusu da olan Gündoğdu ile akşam yemeğinde de bir arada olundu. Kayseri ve sektör üzerine çeşitli konular ele alındı. Ayrıca, Kayseri Oda Başkanı Ah- met Erkan ile sektörün gelişimi, birlikteliği, kuruluştan gelen misyon üzerin- de duruldu. Taraflar her zaman işbirliği yapılması yönünde hem fikir oldu.
Ertesi gün, 15 Mart Cuma günü Kayseri’den Adana’ya yola çıkan he- yet, öğle aralığını Niğde’de verdi. Burada da Başkan Selami Öztürk ve yöne timi ile yapılan görüşmelerde yerel sorunlar, ücretsiz taşımacılık, belediye ruhsatlandırmaları ile ilgili konular ele alındı. Adana’daki akşam yemeğinde Başkan Niyazi Göğer ve yönetiminin yanı sıra Hatay’ın yeni Başkanı Rüstem Karaca Başkan Yardımcısı Muhammet Karasolak ile Osmaniye Baş- kanı Yakup Çelik de hazır bulundu. 
Başkan İsmail Yüksel genel gelişmelerle ilgili bilgi vererek, gelir vergisi çalışmaları, özel halk otobüsü tanımına işlev kazandırılması, ücretsiz yolculukların biniş/yolculuk başına olması yönündeki çalışmalardan söz etti.
Başkan Göğer, Adana esnafının ka- zanç sağlayamaması nedenleri üzerin de dururken, Osmaniye’nin elektronik bilet işletmeciliğine geçişi ile ilgili sı- kıntılar, Hatay’da yaşanan iki kutuplu elektronik bilet işletmeciliğinin doğuracağı sorunlar dile geldi.
Ayrıca, üye kuruluşlar ve TÖHOB arasındaki ilişkilerle ilgili sorunlar ve öneriler üzerinde duruldu.
Üye kuruluşlarla ilgili daha fazla diyalog sağlanması yolundaki engellerin kaldırılması, merkezin daha fazla üyelere açılmasının olumlu olacağına işaret edildi. Sektörün önemli kuruluşlarının başında gelen ve kamu tarafından bir tür üst kimlik olarak kabul gö- ren TÖHOB oluşumuna sahip çıkılma- sı, yerel ölçekteki konuların bu platfor ma yansıtılmaması gereği paylaşıldı.
TÖHOB yapılanmasının geleceği açısından bir dönem daha tüm tarafların özverili davranması, kişisel davranışlardan kaçınması, bu yapılanmanın olmazsa olmazı ekonomik gücünün zaafa uğratılmaması fikri benimsendi. Birinci turunu tamamlayan TÖHOB heyeti Adana’dan İstanbul’a döndü.
1. tur sonrası İstanbul’a dönen heyete başkanlık eden TÖHOB Genel Başkanı İsmail Yüksel, ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Türkiye’deki esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Onlarla işbirliği yaparak, bu sorunlarımıza çözüm önerileri getirip, birlikte hareket etmenin ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Görüşmelerimizin sonucu, hükümetle olan ekonomik görüşmelerimize etki edecek or- taklığı ortaya koyuyor. Bu demek oluyor ki, aldığımız her fikir bizlerin yani; tüm esnafın sorunlarının çözümüne dönük bir kazanım yaratacak. Ziyaretlerimiz, geleceğin kazanımı olacağı için tüm yurdu gezip, esnafla birlikte olmayı sürdüreceğiz. 1. turdan çıkan sonuç; ziyaret ettiğimiz esnafla hem fikirde olduğumu ortaya koyuyor” diye konuştu.
 
 
ANKARA
Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ziyaretinde Oda Başkanı Ercan Soydaşı’ın misafirperverliğinin yanında TÖHOB’a yaklaşımı gelecek açısından umut verdi. Çünkü, Başkent esnafının ülke genelinde diğer esnafı kucaklaması birlikteliğin ve kazan-kazan durumunun devamı açısından önemliydi.
 
 
KAYSERİ
Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ile Kayseri Oda Başkanı Ahmet Erkan’ın ziyarete olan yaklaşımları amaçlanan hedefe ulaşmak için doğru bir merkezdi. Gerek Gündoğdu, gerekse de Erkan, sorunların çözümüne dönük fikirleriyle gelecek adına olumlu mesajlar vererek destek oldular.
 
 
NİĞDE
Niğde Oda Başkanı Selami Öztürk ve yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette yerel sorunlar,
ücretsiz hizmet ile belediye ruhsatlandırmaları görüşüldü ve her iki taraf da çözüm önerilerini ortaya koyup, nasıl birlikte hareket edileceğini görüştüler. Olumlu bir havada geçen görüşme iki taraf içinde iyi oldu.
 
 
ADANA
Adana’daki ziyaret zengin bir birliktelik içinde gerçekleşirken, Adana Esnaf Odası Başkanı Niyazi
Göğer’in genel gidişat hakkındaki açıklamaları Hatay ve Osmaniye başkanlarının destekleriye çözüm üretilebilir noktaya taşındı. Üye kuruluşlarla ilgili daha fazla dialog sağlanması gerektiği işaret edildi.