21 MAYIS 2019 SALI

Krizle gelecek değişim!

Global otomotiv endüstrisinin üst yapılanması, değişen teknolojinin getirdiği yeni üretim anlayışı ile oluşturacağı istihdamın küresel bir ekonomik sorun yaratacağını ortaya koyuyor...

Ekleme: 25 Şubat 2019 Pazartesi 00:56/ Güncelleme: 25 Şubat 2019 Pazartesi 00:56
Klasik üretimle gelinen noktada teknolojinin ilerleyişi, sınırlı kaynakların üretimde kullanılmasında ek sorunlara neden olan çevresel kayıpların, giderek küresel yapıya yansıdığını ortaya çıkarıyor. Üretimi kontrol ederek, üretim ilişkilerini belirleyicilerin düzenlediği bu yapı, giderek lokal sıkıntılardan genele dönen yeni ekonomik krize dönüşecek gibi duruyor! Söz konusu dönüşümün bize, öngörülenden daha hızlı krize neden olabileceğini gösteriyor.  
 
Gelişen teknolojilerle yerleşik üretim anlayışı bu yüzden yeni baştan kurgulanabilir. Yapı değişikliği dahil, bu yönde tüm yeni şekillendirilme gerekliliğinin tartışmaya açıldığını düşün düren işaretler artıyor. Ortaya çıkan bu işaretlerden en çok otomotiv endüstrisinin benimsediği yerleşik pazar anlayışlarının etkilendi- ğine dair sinyaller çok. Klasik üretim anlayışlarını sorgulatan bu gelişme giderek araç satış sistemiyle oluşmuş pazarları zorlayacak.
 
Alternatif çözüm olarak, üretimde robotik istihdamın öne çıkarılarak işçi istihdamlarının yerini alması kısa vadeli önlem olarak kullanılsa bile, genel gidişat, araç sahipliği kavramını tartışmaya açarak yerleşik pazar anlayışının değişmesini gündeme taşıyacak. Gelişmeler or- ta vadede otomotiv endüstrisine yeni yapı gerekliliğini dayatırken, küresel bir yeni anlayışla araç sahipliği yerine, kiralama şeklinde bir sistem anlayışı çözüm olarak öne çıkabilir.