21 MAYIS 2019 SALI

Yeni nesil belediye ulaşımı geliştirir!

İleri teknolojiye dayalı yeni nesil kentlerde “Akıllı Belediyecilik” öne çıkarken, bu çıkış gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ayrımını ortaya koyan noktayı da belirleyecektir...

Ekleme: 18 Şubat 2019 Pazartesi 03:32/ Güncelleme: 18 Şubat 2019 Pazartesi 03:32
Gelişim ve üretim ilişkileri ile oluşan kent- leşme belediyeciliğini günümüze, yeni yapılanmaya taşımış kent yönetimleri ortaya çıkardıkları bu  yerel yönetim anlayışı ile “Akıllı Belediyecilik” kavramını da netleştirmiş oldular. Çeyrek asra varan süreçte, teknolojide yaşanan ve insan yaşamına doğrudan etki eden, hız kazanarak geliştiren pazar anlayışını “Metropolleşmek” adı- na belediyeciliğe “Akıllı” olarak yansıyor.
 
Yeni nesil üretimlerin günlük yaşama uyarlanarak geliştirilmesi ile birlikte kentlerin ya- pılanması, yerel yönetim anlayışında yeni düzenlemelerin oluşmasına neden olacak imkanları ortaya koydu. Bu yeni ve hızlı küresel bir entegrasyonu da içeren değişim, giderek kent ekonomilerine dönüşen yönet- sel yapıyı 7/24 saat hareketli kent planlaması olarak, bu plana eşit öncelikli kentiçi toplu taşıma planı eklenmesini getirdi.
 
Tüm bu gelişmeler, ileri teknolojinin gerektirdiği değişimde kentlerin akıllı sistemlerle donatılmasını, hizmetlerin kesintisizliği ile “Akıllı Belediyeler”in denetiminde özel taşımacıların hizmetini öne çıkardı. Ancak, burada ortaya konulan hizmetin belediye açısından ele alınmamasını da ortaya koydu. Özellikle, ülkemiz açısından bu değişim belediyecilik açısından olgunlaştırılmadı.
 
Şimdi, önümüzdeki seçimlerde ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun, “Akıllı Belediyeler” şeklinde hizmet dönük ancak, gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sıralamasına taşıyacak bir yapılanma ile birlikte yeni nesil teknolojilerin de uygulandığı geleceğin metropolünü günümüze taşıma hedefiyle çalışılmalıdır. Çünkü, hizmet modeli bireysellikten kurumsallığa ve de “Özel”likle yapılandırılmalıdır.