09 AĞUSTOS 2020 PAZAR

Kaldırım kenarı yönetimi zorda!

Yerel yönetimler, akıllı şehirlerin kaldırım kenarı operasyonlarını yönettiği tıkanıklık ve düşük hava kalitesi gibi geniş kararlarında zorlandığı görülüyor...

Ekleme: 2 Şubat 2019 Cumartesi 16:10/ Güncelleme: 2 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
DÜNYA’nın bir çok ülkesinde kaldırım kenarı ekosistemi fark- lı. Hepsi kendine ait politikalarına, farklı sistemleri tedarik eden yüzlerce yerel yönetim iletişim kurmayan veya bilgi paylaşmayan sayısız teknik, operasyonel tedarikçiye sahip. Ayrıca, uygulanması gereken merkezi hükümet mesajı da cabası. Kaldırım kenarı yönetimi tutarlılıktan yoksun park uygulamalarının yanın- da akıllı elektrikli araç (EV) şarj cihazları gibi daha akıllı çözümler yaygın hale geldikçe, yerel yetkililerin daha entegre bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini göstermektedir.
Kentler,  temiz ulaşım modlarını benimsemeye teşvik edilirken, bisiklet filosu için kaldırım kenarı çok sıkışıkken yetkililer bunlar için nasıl yer açabilir? 
Son kullanıcı bakış açısına göre, bu durum dağınık bir ekosistem olarak değerlendirilmektedir. Yerel yönetimler, kaldırım kenarı yönetimini bir araya getirmeye başaramazlarsa, karşılaştıkları zorlukları hiç bir zaman çözemezler. Ekosistem, şu anda olduğu gibi gelişmeye devam ederse yerel otoritelerin karşılaştığı sorunlar daha da kötüleşecek ve tüketiciler mobilite seçenekleri konusunda zorlanacaklardır.
Yerel yönetimler, kaldırım kenarı yönetimini daha iyi ele aldıklarında, diğer ulaşım alanları na bakma ve işletilen modları da ha iyi kullanmaları gerektiğini o zaman anlayacaklardır. Çünkü, sürücüler ücret ödediklerinde ola ya başka bir açıdan bakarlar, olmadığında başka bir açıdan bakmazlar! Bu konsolidasyon, piya- sanın nereye yöneldiğine baktığınızda yine de doğal olarak gerçekleşecek, çözüm sağlayıcıların en düşük maliyetle, en iyi değeri elde etmeyi beklerken, müşterilerin de sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Bu uygulamaların ve hizmetlerin gerçek zamanlı bilgi- leri bir araya getirdiği ve kullanıcılara daha sezgisel bir hizmet sunduğu bir yakınlık olması gerekiyor. Bununla yetkili makamlar tüketici davranışlarını artırma- ya başlayabilir; Bir park alanına giriyor olabilirsiniz ve bir kaç da- kika uzakta kalmanız gerektiğini söyleyen bir uygulama hakkında uyarıyor olabilirsiniz, daha az para alacağınız bir alan var. Bu şeffaflık kullanıcıları heyecanlandırabilir ve aslında yerel otoritenin onlardan faydalanamaya- cağını çünkü, seçim ve bilgiye sa- hip olduklarını görmelerine yardımcı olabilir.
Etkili kaldırım kenarı yönetiminden çıkan veriler, bir kentin kentsel alanı daha iyi yönetmek için sahip olabileceği en önemli araçlardan biridir, ancak, şu anda büyük ölçüde devalüe edilmiş. Cesaret verici bir şekilde, akıllı şehirler kurma konusundaki konuşmaların çoğu, birkaç yıldan beri eksik olan verilerin önemine odaklanıyor. “Verinin yeni bir yağ olduğu” kavramı muhtemelen her zamankinden daha gerçektir ve taşımacılık sektörü ya- vaş yavaş bu düşünce tarzına giriyor. Açık veri politikaları, daha iyi kaldırım kenarı yönetimini gerçeğe dönüştürmek için son derece önemlidir, çünkü, yalnız- ca ürettiğiniz veri kümeleriyle ilgili değildir, ayrıca size bütünsel bir görünüm sağlamak için diğer veri akışlarını platformunuza entegre edebilmeniz için açık operasyonlara ihtiyaç vardır.
Yetkili makamların kaldırım kenarı alanını kimlerin kullandığı ve nasıl kullandıkları konusunda bazı endişelerinin olması kaçınılmazdır. Birçok yeni taşı- ma modu boş alanı ücretsiz olarak alırken, bazı otoritelerin alanı ticarileştirmeye başlaması konusunda temkinli davranması gerekmektedir. Önümüzdeki bir- kaç yılda akıllı şehirlere ulaşmak için akıllı yapı taşlarına ihtiyaç var ve bu akıllı insanlarla başlar. Yarının veri bilimcileri, bu pazar daki gerçek değeri ortaya çıkarabilecek olanlardır çünkü, en hızlı akıllı sensörlere ve 5G’ye daha hızlı veri toplamalarında yardım- cı olacaklar. Geçmişte yapılmış olan hatalardan ders alma ve bu verileri daha iyi kullanmak için fırsata sahip olacaklar.