20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ

Hedefe uygun düzenleme şart!

Otomotiv endüstrimizin zor dönemde milli hasılaya azımsanmayacak katkısı, hedef kurgumuzda sahaya uygun düzenlemeler gerektiğini ortaya koydu...

Ekleme: 2 Şubat 2019 Cumartesi 16:06/ Güncelleme: 2 Şubat 2019 Cumartesi 16:06
Kaynakların kullanımı ve verimliliklerine dönük yenilenen teknolojilerle üretim ilişkileri değişime uğratılarak, yeni yapılanma söylemli gelişmeleri hızlandırdı. Bu hızlı değişimdeki asıl amaçlanan noktaya yönleniş ise sürüyor. An- cak, hızlı ortaya çıkarılan yeni nesil sistemler, bunlara dayalı ön hazırlıklı üretime varan kurgular ve parselasyonlar bu nihai hedeflerde, yerleşik sistemlerin revize ile etkinlik oranlı giderek ortaklıklara kayışlarını da hissettirdi...
 
Evrensel anlayışlı entegre bir yapılanma temasının arka planında, bugüne kadar bütün söylemlerin bu amaçla ifade edildiğini görüyoruz. Ülkemizdeki değişim ve dönüşümde uluslararası yapılanmada aktif yer alma söylemi ile ekonomide güçlü, etkinlikte sözü geçen belirleyici olma ülküsü içinde zor dönem fırsata dönüştürülmeli ki, yeni kurgunun entegrasyon değişiminin pazar yansımasında küresel sıralamada yer almak daha kolaylaşsın...
 
Dünya’ya entegre hızlı değişime ket vuracak gelişmeler ışığında güç kaybı getirecek değişimleri görerek önlem alma adına, en ileriler kulvarında pazar bulan unsurları destekleyerek bunlarla alanda varlık gösterecek noktalar bulmak mümkün görülüyor. Daralan ekonomiye otomotiv endüstrimizin katkısı incelenmesi gereken çok önemli bir gelişme olarak ortaya çıkıyor. “Yerli ve Milli” tanımlı hedeflerin bu süreçte ele alınması gelişimi hızlandırabilir...