19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Bursa’da ulaşım “Ray”ına giriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2035 Ulaşım Master Planı’na göre; günlük raylı sistem yolcusu 286 Bin’den 1 Milyon 322 Bin’e çıkacak...

Ekleme: 25 Ocak 2019 Cuma 19:12/ Güncelleme: 25 Ocak 2019 Cuma 19:12
BURSA-1 yıldır üzerinde çalışılan Bursa 2035 Ulaşım Master Planı, Büyükşehir Belediyesi’nin özel oturumla toplandığı meclis toplantısında Boğaziçi Proje A.Ş. Koor- dinatörü Yücel Erdem Dişli tarafından meclis üyelerine bir sunumla tanıtıldı. Toplu taşıma odaklı kentsel büyüme hedeflendiğini anlatan Diş li; “Özel araç bağımlılığını azaltabilmek amacındayız. Bu bağımlılığı çözebilmek için yüksek kapa- siteli çözüm ürettik. Bisiklet kullanımını arttırmak amaçlı bir çalışma yaptık. İmar planlarımızla ortak hareket ettik. Kapsamlı sa- ha çalışması yaparak sayımlarla durum tespiti yaptık. Ulaşım modeli oluşturmak. Nüfus değişimle ri, detaylı imar planları üzerinden projeksiyonlarımızı çalıştık. Belli dokunuşlarla nasıl rahatlatabiliriz gündemdeydi. Bir kısmı haya- ta geçti, bir kısmı daha hayata geçecek. Tüm kavşaklarda sayımlar yaptık. Lastik tekerlekli toplu taşıma şebekemizi rehabilite ve optimize etmenin yollarını aradık. Acil eylem planlarımız nokta nok ta devam ediyor. Makro çalışmamız ise şehrin geneline ışık tutacak. Çok kapsamlı teknik çalış- malar gerçekleştirdik” dedi.
101 kuruma yazı yazıldığını, 105 kavşakta sayım yapıldığını, 7 bin 635 yolcu, 1910 yaya anketi yapıldığını ifade eden Dişli; “Paris’te raylı sistem uzunluğu 214 kilometre, kilometre başına düşen raylı sistem yolcusu 21 bin. Singapur’da 15 bin. Bursa’da km başına günlük raylı sistem yolcusu 6 bin 102. Toplu taşıma şebekemizi daha yüksek alana ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Raylı sistemlerde Bursa’da günde 286 bin kişi yolcu taşınıyor. Emek hattı 104 bin, üniversite hattı 180 bin yolcu taşıyor. Kapasitemizi ortaya koymak için 4 dakikada bir sıklıkla yoğun hizmet sunuyoruz. Emek- ’te sistem kapasitesi yüzde 70’leri geçip yüzde 80’lere gelmiş durumda. Üniversitede ise kapasite yüzde 100’ü aşmış durumda. Se- fer sıklığını 2 dakikaya çıkararsak pik saatlerde taşınan 22 bin gibi veri çıkıyor. 22 bin talebini gelecekte göreceğiz. Kapasite arttırımı gerekiyor. Bu talep olacak. Mevcut kapasiteyi bir an önce art tırmamız lazım” diye konuştu.