26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Sürdürülebilirliğimiz üyelerimizle mümkün!

Gerçekleştirilen kazanımların başarısına dikkat çeken TÖHOB Başkanı İsmail Yüksel, “Anadolu-İstanbul işbirliği hepimiz açısından çok önemli. Çünkü, birlikte sürüdürebiliriz” diye konuştu.

Ekleme: 21 Aralık 2018 Cuma 20:55/ Güncelleme: 21 Aralık 2018 Cuma 20:55

Bir yılı tamamlayıp, yeni yıla yöneldiğimiz bu günlerde TÖHOB Başkanı İsmail Yüksel’in görüşlerini almak için kendisine çeşitli sorular yönelttik. Sektörün geleceğine yönelik yürütülen çalışmalar, elde edilen      sonuçlar, sorunlara yaklaşım ve çözüm yöntemlerini konuştuk. Sayın Yüksel de, TÖHOB adına tüm yaşananları bir bir anlattı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayımlıyoruz...

KTT: Sayın Yüksel, uzun yıllardır sektörün bir mensubu olarak Oda ve şirket yönetimlerinde başkanlık yaptınız. 2006 yılından itibaren de TÖHOB Başkanı olarak hizmet veriyorsunuz. Bu çerçevede gelinen noktayı na- sıl değerlendirebiliriz?
YÜKSEL: Özel Halk Otobüsü Sektörü, karayollarında otobüsün yola çıkmasından sonra bizim kent- lerimizde de yolcu taşımacılığında yer aldı. 80’li yıllara kadar değişik tablolarda seyreden bu gelişim, bu yıllardan sonra özelleştirme yaklaşımları, belediyelerin yeni otobüs almada yaşadıkları güçlükler nedeniyle Özel Halk Otobüsü Sektörü’nün yaygınlaşmasına yol açtı. 2000’li yıllara ulaşıldığında hemen hemen tüm belediyelerde seçilen başkanlar, bu tercihi değişik dönemlerde kullanmıştı.
Ülke genelinde bir bütünlüğü bulunmayan kurallarla başlayan bu sistem, çeşitli sorunları da beraberinde getirdi.
2004 yılında gerçekleşen belediye seçimleri öncesi, sektör sorunlarının çözümü yolunda ortak ko- nularda birlikte hareket fikrini ortaya attık. Bu amaçla, başta İstanbul olmak üzere Adana, Ankara, Kayseri, Diyarbakır Özel Halk Otobüsü İşleticileri’ni bir araya getirdik. Bu fikir etrafında birlik olma önerisini ilettik. Genel anlamda kabul gören bu öneri üzerine “Nasıl bir yapı?” oluşumu konusunda Adana ve Bolu’da gerçekleşen toplantılarla sonuca gittik.
 
 
 
BİZ BİRLEŞTİRDİK
Uzun soluklu bir yapı oluşturulması açısından geçtiğimiz yıllara da baktığımızda ne kadar doğru bir girişimde bulunduğumuz bugün daha iyi anlaşılıyor.
Bu yolun doğruluğunu onaylayan, doğru yolda olduğumuza dönük tabloyu, başka örgütlü kuruluşların denemeleri de bize göstermektedir.
Bu girişim ile İstanbul ile Anadolu bir araya geldi ve sektör açısından bu en büyük kazanım oldu.
Evet, yıllar geçtikçe yapılan işin önemi ve değeri daha çok anlaşılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler, eleştiriler kendi örgütlerinde yeterli verimi sağlayamayan kişilerin, sorumluluğu üst kuruluşa aktarmaları ile bağlantılıdır.
TÖHOB oluşumu gerçekleşene kadar hiçbir ilde esnafın temsilcisi konumunda olan dernekler, kooperatifler, odalar, Özel Halk Otobüsü İşleticileri’nin varlığından haberdar olmamıştı.
Trafik Kanunu’na Özel Halk Otobüsü Tanımı getirilmesi ilk aşamada TÖHOB kuruluşu ile gündeme gelmiş ve 2014 Şubat’ında dönemin Başbakanı ile gerçekleşen Haliç Toplantısı sonrasında hayat buldu ve de aynı şekilde, ilk kez özel işleticilere genel bütçeden gelir desteği sağlanmasına yönelik dü- zenleme TÖHOB girişimleriyle sonuçlandırıldı.
2018 Haziran’ında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile gerçekleşen Yenikapı Toplantısı’nda da aylık gelir desteği rakamlarında yüzde 30 oranında artış sağlanması gerçekleştirildi. Bu toplantıda, ayrıca, bir süredir TÖHOB çatısı altında yürütülen KDV yükümlülüğünde indirim sağlanması talepleri de sonuç buldu.
Bununla ilgili işleyiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde, neticelenene kadar da izlenmektedir.
 
KTT: Yapılan değerlendirmelerde elektronik bilet üzerinden sağlanan ciroya bağlı yüzde 1.5 aylık sabit KDV ödemesi, genelde olumlu bulunmakta. Ancak, muhasebe tekniği açısından kazanç tutar yükselmesi nedeniyle gelir vergisi boyutunda sorun yaşanabileceği de belirtilmekte. Bu konuyla ilgili gelişmeler ne yönde?
YÜKSEL: Son olarak Bakan Yardımcısı Sayın Osman Dinçbaş ile İstanbul Vergi Daire Başkanlığında, Daire Başkanı Sayın Bekir Bayraktar’ın da yer aldığı yapılan görüşme ve değerlendirme sonrası KDV düzenlemesine işlerlik kazandıracak kararnamenin hazırlandığını biliyoruz. Diğer taraftan belirttiğiniz gelir vergisi konusu ile ilgili bir toplantı çağrısını bekliyoruz. Burada da benzer bir düzenleme ihtiyacı ortaya konuldu. Ancak, kanuni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Kararname ile olması mümkün değil.
Şu anda öncelik KDV kararnamesinin bir an önce yayınlanması. Anadolu işletmeleri bunu bekliyor.
Gelir vergisinde biraz daha süre bulunuyor.
Talihsizlik bütçe görüşmeleri nedeniyle bakanlık gücünün tamamının TBMM bütçe çalışmalarına yansımış olmasında yatıyor. Bu söyleşinin yayınlandığı hafta bütçe bitmiş olacak. Biz de hızla konunun takibini sürdüreceğiz.
 
KTT: Önümüzde 31 Mart’ta yerel yönetim seçimleriyle belediye başkanları düzeyinde değişiklikler olacaktır. Sektöre ne tür etkiler bekliyorsunuz?
YÜKSEL: Öncelikle, üzerinde durmamız gereken hususu belirteyim, gerek tanım ve aylık gelir desteği, gerekse vergi indirimlerine yönelik çalışmalarda tek kanaldan hareket, sektör sorunlarının ve isteklerinin aktarılmasında yararlı ve hareketli olmuştur.
Merkezi yönetim düzeyinde yürütülen bu faaliyetlerde, iktidar partisi üzerinden uzlaşma ve uyumlu yaklaşım etkili olmuştur. Ancak, sağlanan uzlaşma esnaf haklarını savunulmasın da bir taviz verme olarak düşünülmemelidir. Diğer açıdan gerçekleşecek olan bir yerel yönetim seçimidir.
 
DOĞRU HAREKET
Çok aykırı sonuçlar çıksa bile yönetim sisteminin mevcut yapıyı koruması söz konusudur.
Bu nedenle tesis edilmiş olan diyalogları kesintiye uğratacak girişimlerden kaçınmak gerekmektedir. Bu yüzden sektör gidişatın devamı konusunda desteğini sürdürmesi gerekmektedir
 
KTT: TÖHOB yönetimi bizce kritik olan bu yeni dönemde nasıl oluşacaktır?
YÜKSEL: Yeni dönemde kurulmuş bulunan bütün ilişkileri, diyalogları güçlendirici, bu oluşuma maddi ve manevi destek sağlayan kuruluşların temsilcilerinden oluşacak bir yönetim hedeflenmelidir. Sonuçta, TÖHOB bir sivil toplum kuruluşu kimliği taşımaktadır. Gönüllülüğe bağlı bir organizasyondur. Bu çatı altında yer almayı tercih edenler ve gelecekte edeceklerin yükümlülükleri vardır. Kuruluşa sahip çıkma, aidat ödeme, etkinliklerde yer ve görev alma gibi. Bunları çoğaltmak mümkündür.
 
KTT: Yeni dönemin faaliyetleri, çalışmaları hangi alanlarda yoğunlaşacaktır?
YÜKSEL: Bu konuda yönetim adına Genel Sekreterimiz Sayın Onur Orhon önderliğinde hazırlanan 2019 yılı bildirgesi temel rehber olarak ele alınacaktır.
Öncelikle, burada altı çizilen konuların takibi yapılacak ve çözümlerin gerçekleşmesi için çaba harcanacaktır. Ayrıca, yaşanan gelişmelere göre karşılaşılan alanlarda da mücadele edilecektir.
Her şeyden önemlisi TÖHOB platformunun yeni katılımlarla daha çok temsil gücü olan bir konuma gelmesi hedeflenecektir.
 
KTT: Özetlediğiniz, hiç de kolay olmadığına yakından tanık olup izlediğimiz süreçten sonra gelinen noktayı düşünerek, Özel Halk Otobüsü Sektörü’ne yönelik mesaj sizce ne olmalıdır?
YÜKSEL: TÖHOB güç şartlarda birbirlerine kilometrelerce uzaklıkta, aynı sektörde yer alan temsilcilerin organizasyonu olarak kurulmuştur ve bu sektörün “Çatı Örgütü”dür.
Merkezi ve yerel yönetim çevrelerinde kurumsal algısı ve yaklaşımları olumlu değer bulmaktadır. Üye olan her kuruluşun maddi ve manevi desteği, bu yapıyı hem taçlandıracak, hem de daha güçlü kılacaktır.
Yeni maceralarla belirli bir mesafe kat etmiş, bu yapıyı etkisiz kılma girişimleri beyhudedir. Bir kere, sektörün ilk ve öz kuruluşudur. Üye kuruluşların merkezle daha fazla iletişime geçmeleri, genel sorunları, belge kalması gerekçesi ile yazılı yansıtmaları yararlı olacaktır. TÖHOB’dan daha fazla yararlanmak, daha fazla çalışmasını sağlamak sektör mensubu üyelerin meziyeti olacaktır. Gelişmeler anlık olarak TÖHOB internet sayfalarında yer almaktadır. En azından haftada bir tohob.org.tr sayfası ziyaret edilmelidir. İçinde bulunulan ekonomik koşullardaki zorlukların önümüzdeki aylarda da süreceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, sorunların başına sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması, öncelikli olarak geçmektedir.
Bu doğrultuda soruna cevap verebilecek mali yükümlülüklerdeki kolaylıkları hayata geçirmek görevi doğmaktadır.

 

Bu röportaj aracılığıyla; 2019’un tüm paydaşlarıyla birlikte Özel Halk Otobüsü Sektörü’ne sağlıklı, huzurlu, kazançlı bir yıl olması dilerim...