19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

LİMER zirvede!

Lüleburgaz Belediyesi, bünyesinde kurduğu Lüleburgaz İnovasyon Merkezi (LİMER) ile genç girişimlerin büyüyerek hız kazanmalarına yardımcı oluyor...

Ekleme: 25 Kasım 2018 Pazar 22:58/ Güncelleme: 25 Kasım 2018 Pazar 22:58
İSTANBUL-Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından Türkiye- ‘nin yerli yeniliğini temsil etmesi hedefiyle hayata geçirilen 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergi- si, 17-18 Ekim 2018’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’n- de gerçekleştirildi. Lüleburgaz Belediyesi’nin açtığı stand aracı lığıyla projelerini tanıtma fırsatı yakalayan genç girişimciler, giri şimcilik kariyerleri için son dere ce önemli bir deneyim elde ettiler. Sanayide dönüşüm gerçekleştirme vizyonuyla hareket eden Mimar ve Mühendisler Grubu ta rafından düzenlenen 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesindeki sıkıntılar ve Ar-Ge tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engeller gibi konular ele alındı. İki gün boyunca sü- ren zirvede, 14 oturumda 60 konuşmacı olmak üzere yaklaşık 12 Bin 500 katılımcı yer aldı.
Sağlıktan uzay araştırmalarına, savunma sanayiinden enerjiye kadar geniş bir yelpazede sıralanan buluş ve icatların sergilendiği zirvede, genç girişimci ler de projeleriyle dikkatleri üzer lerine topladılar. 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi’nde sektör oyuncularıyla tek çatı altında bir araya gelen Lüleburgazlı genç girişimler arasında Compuni, eKuaför, MazotApp, Polyfield WW2 ve TR Cari bulundu.