20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ

27.5 Milyon araca AUS ile denetim!

Trafik güvenliğinin artırılması, kazalarda can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi önlem alınacak, akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılacak...

Ekleme: 3 Kasım 2018 Cumartesi 00:04/ Güncelleme: 3 Kasım 2018 Cumartesi 00:04
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefiyle Trafik Elektronik Denetim Sistemi kullanımının akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılması için gelecek yıl bazı çalışmalar yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda alınacak tedbirlere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, RTÜK, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum kuruluşları kat kı verecek. Yıl boyunca yürütülecek çalışmalar la trafik denetimlerinin sayısı ve etkinliği artırılacak. Gelecek yıl 27 Milyon 525 Bin 638 araç ve sürücünün denetimi yapılacak. Trafik denetimlerinde kullanılmak üzere 286 araç satın alınacak. Trafik güvenliği konusunda 200 eğitici ve 700 Bin öğrenciye eğitim verilecek, 3 kamu spotu ile 2.1 Milyon afiş ve broşür hazırlanacak. Kaza kara noktası ve sinyalize kavşak iyileştirmesi, oto korkuluk yapım ve onarımı, yatay ve düşey işaretleme çalışmaları da yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda, 60 kaza kara noktası iyileştirmesi, 247 akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri kurulumu yapılacak. Akıllı ulaşım sistemleri, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişiyle izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemleri kapsıyor. Söz konusu sistemler, ücretlendirme sistemleri, park sistemleri, trafik kontrolü, trafik planlama ve akışın optimizasyonu, sürüş güvenliği gibi alanlarda kullanılıyor. Gelecek yıl ayrıca 300 km. haberleş- me altyapısı tesisi, 750 km. sarsma bandı uygulaması, 5 Bin noktada ulaşım etütleri, 2 Bin 500 km. oto korkuluk yapımı ve onarımı, 30 Milyon m2 yatay, 162 Bin m2.’ye düşey işaretleme gerçekleştirilecek.