17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Hedef belli sıra sizde!

Teknoloji odaklı ortaya konmak istenen değişimde dünya evrensel anlayışla amaç ve hedefini ortak akılla belirlerken, ülkemizdeki özel taşımacılar da kurumsallığa yönelmeli...

Ekleme: 2 Kasım 2018 Cuma 23:50/ Güncelleme: 2 Kasım 2018 Cuma 23:50
Dünya, yeni sanayi devrimi ile ileri teknolojinin sunduğu imkanlar hem yerel yönetimler açısından, hem de otomotiv sektörü açısından yeni bir yapılanma gerektiğini ortaya koydu. Bu ileri teknolojik değişim, dünyayı, küresel anlayışı da içeren bütünleşik anlayışla yapay zekâ kullanımına varacak noktasına kadar getirdi.
 
Dünya’da yaşanan değişim ve bunun getirdiği imkanlar, ileri teknolojinin kolaylaştırıcı yenilikleri ile birlikte yakın gelecekte varılacak hedeflerin çevreci anlayışa bağlı olarak bütünsellik içinde birbirini tamamlayıcı kurumsallıkta daha ileri gideceğini çok rahatlıkla ortaya koydu. Bu da küresel projelerin gerçekleşmesiyle oldu.
 
Belirlenen bu değişim içinde ülkemizi, ulaşım ve lojistik merkezi haline getirilecek hedeflerimizin bir gerçeğini daha anlaşılır biçime soktu. Sahada yer alanların kendi inisiyatifleriyle dönüşme işaretleri, yerini tüm taşımacılığı değişime göre şekillendireceğini İstanbul Havalimanı’nın açılması mümkün olacağını gösterdi.
 
Bütünleşik anlayış ile yenilenen küresel değişimin öncelikle, sahada yer alan işletmecilerin değişime yönelmesi gerektiğini gösteren bu yapısı, yerel yönetimlerin denetim ve yürütümünde hizmet veren toplu taşıma sistemine kurumsal işletmecilik anlayışının hızlı bir biçimde benimsemesi gerektiğini gösteriyor.
 
Kentiçi toplu taşıma ağırlıklı toplu taşıma sisteminin özel sektörle kamu iş birliğine dayalı tesisi, özel taşımacı adına revize edilerek daha da güçlendirilecek bir TÖHOB ile Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği için avantaj doğururken, ivedilikle bir “Toplu Taşıma İşletmecilik” yasa çalışmasının gündeme alınması şart oldu.
 
Ortak akılla belirlenen evrensel işletmecilik modelinin yapısını kurumsallaşma olarak ortaya koyan ve kaçınılmaz olmasını göstermek için de teknolojik değişimi sunan yerel yönetimlere “Akıllı” yaklaşmanın Özel Halk Otobüsçüler’e getirisini hesap etme zamanı çoktan geldi.