20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ

Ortak anlayışla devam

İstanbullu Özel Halk Otobüsleri şirket başkanları, iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirerek, ihtiyaç duyulan her türlü girişimin de aynı şekilde ortak anlayışla devam ettirileceğini açıkladılar...

Ekleme: 29 Ekim 2018 Pazartesi 20:54/ Güncelleme: 29 Ekim 2018 Pazartesi 20:54
İSTANBUL-Özel Halk Otobüsçüleri şirket başkanları geçtiğimiz haf- ta, İstanbul Halk Ulaşım şirket merkezinde toplandı. Düzenlenen, genişletilmiş başkanlar kurulu toplan- tısında, Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği’ni ilgilendiren yerel yönetim uygulamaları ve buna ek esnafın düzeltilmesini talep ettiği ceza gibi bazı haksız uygulama konularını görüştüler. Daha önce şirketlerarası varılan mutabakat ile sağlanan kazanımlar üzerinde durularak, geleceğe dönük yol haritaları gözden ge- çirildi. Ev sahibi sıfatıyla oturumu yöneten İstanbul Halk Ulaşım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız, daha önce müdürler kurulunca incelenerek sunması istenen konulara da değinileceğini belirtti ve görüşülecek gündem maddelerini katılımcılara okudu. 
 
İŞBİRLİĞİ SÜRECEK
İstanbul sorunları ile birlikte ül- ke geneli özel halk otobüsçülerini il- gilendiren konularında yer aldığı gündem maddelerinin görüşüldüğü açıklandı. İstanbullu şirket başkanlarının İstanbul esnafına dönük sorunlar ile şirket uygulamaları ile İBB, İETT ilişkileri konularındaki değerlendirmeleri, Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği sorunları ve ülke geneli gelişime dönük yapılması ge- rekenlerin de ele alındığı belirtildi. İstanbul deneyiminin önemli olduğunu belirten Yağız; “Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği kavramına bizim sahip çıkmamız, örnek olmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bu yüzden iş birliğimizin kazandırdıklarını da düşünerek sürdürme- miz hepimizin en fazla esnafımızın ortak çıkarınadır” dedi.
Yeni İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir, şirketlerarası işbirliğinin çok önemli olduğunu dile getirerek; “Tek ses anlayışıyla gelişmelere karşı sektörel duruşumuzu korumalıyız. Ortak iradenin sürdürülmesi gerektiğinde hem fikir ol- mamız, sonucu değiştirecek bir hareket sağlayacaktır. Gidişatın da gözden kaçırılmaması gerekmektedir. İETT ve İBB ilişkilerin- de ortak anlayışla yol almamızın önemini hepimiz kavramalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Aksi takdirde kaybımız bugünden çok daha fazla olacaktır” dedi.
Öztaş Ulaşım A.Ş. Yönetim Ku- rulu Başkanı Mehmet Tekin; “Birimizin başlattığını bir diğerimizin itibarsızlaştırmasını ancak, birlikteliği sürdürmekle önleriz. Bu yüzden ittifak sürmeli mesele, tek ses olmak ve ortak çıkarları baltalayacak ferdi yanlışlardan kaçınmaktır. Bunu sürdürmek için işbirliğimizin sürmesi gerekiyor. Ben ‘Evet” diyorum” dedi.
 
GELİŞİMİ İZLEMELİYİZ
Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Yö- netim Kurulu Başkanı ve TÖHOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Gürler, şirketlerarası işbirliğinin Özel Halk Otobüsçüleri’nin gelirlerini azaltan sorunların çözümünde, ferdi davranışların zararını artık çekmemeleri gerektiğini vurguladı. Sektörel birliğin sürdürülmesinde işbirliğinin arkasında durduğunu belirten Gürler; “Gündemimizde ele aldığımız konuların Ankara ayağını, ki, bu konu- lar ülkedeki Özel Halk Otobüsçülerimiz’in sorunu genel konulardır. Bu yüzden bizim sayısal çokluğumuz ve bugüne kadar bu- nun sağladığı tecrübe ile elde ettiğimiz başarımız nedeniyle hükümet ilişkilerini TÖHOB ile sür- dürmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bu konuda İstanbul’a büyük sorumluluk düşüyor. Bugüne ka- dar bu sektör kimsenin doğru dü- rüst destek vermediği, İstanbul- ’un şöyle ya da böyle ama desteğiyle sürdürdüğü özverili çalışmalarla TÖHOB’un varlık gös- terdiğini biliyoruz. İstanbul, bu desteğini sürdürmeli. Bugüne ka- dar yaşadıklarımız elde edilen sonucun nasıl elde edildiği bize gösterdi. Biz ne yazık ki birliği göze- terek davranmadık. Hala bir ben- cilliktir sürüyor. Şimdi bunun gereği kalmadı. Gelişmeler, bu ferdi farklılığın gereksizliğini ortaya çıkardı. Samimiyetle yanlış bile olsa birlik kararının gerektirdiği mutabakata uymalı ve yola öyle devam edilmeli. Ben, herkesin TÖHOB’a destek vermesini istiyorum. Diyeceği olan bozmadan, yapıya zarar vermeden, ‘daha iyi nasıl olur’ diyorsa onu söylenme- li. Bu sektöre uymayan elbiseleri giydirmelerine kimse araç olmamalı. Sırf karşı çıkmakla bir yere varılmaz. Bu yeni dönemde sübvanse kokusuna varıldığı sırada, işbirliği konuşulurken, en önemlisi devletin yapısal değişikliklerde TÖHOB’u sektörünün tek çatısı görürken, ayağımıza kurşun sıkmamalıyız. Burada İstanbul’a örnek davranışta bulunma görevi düşüyor” diye uyardı.