19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Planlar konuşmalı!

İleri teknolojinin sunduğu imkanlar, yeni paylaşımları ortaya koyarken, küresel ısınmada gelinen aşamanın vahim noktaya ulaşıp “Acil Çözüm” gerektirdiğini de ortaya koyuyor...

Ekleme: 27 Ekim 2018 Cumartesi 00:40/ Güncelleme: 27 Ekim 2018 Cumartesi 00:40
Yerel yönetimlerin küresel yapılanmada yenilenmeye uygun anlayışla kamu-özel işbirliğine dönük yaklaşımları öne çıkarması, yaşanabilir kentleşmeye giden yolu önemli ölçüde hızlandırıcak sonuçlar sunabilir. Bu nedenle ileri teknolojinin kamu açısından planlı ve doğru kullanılması önemlidir.
 
Böyle yapılanma için, yerel yönetimler, yenilenmiş yasal düzenlemelerle kentiçi ulaşım ve diğer hizmetlerini özel sektör ile iş birliğine dayalı bir sistemle kurmalı. Yöneticiler, kentleşmede kamu- özel iş birliğini, kamu denetim ve yürütümünde ge- nel çerçeve içinde, ortak planla belirlenmelidir.
 
7/24 saat hareketlilikler, ortak akılla yönetmeyi içeren sistemlerle ve iş birliğine dayalı sosyal yaşam alanlarının daha da yaşanabilir paylaşımlı kullanımını getirmeli. Bu düzenlemeler, çevre koruyucu küresel ısınmayı engelleyecek esaslarına da uygun ortak bir akıla dayalı olarak belirlenmelidir.
 
Geleceğin doğa ile bütünleşik, çevreyi koruyacak esaslara dayalı yasal düzenlemeleri içerecek biçimde kent yapılanmasının belirlenmesi, kentlinin yaşamını kolaylaştıracak yapılanmanın önünü aça- cak gelişmeleri sağlayabilir, kentli desteğine dayalı fon oluşmasını getiren yolu rahatlıkla açabilir.
 
Özellikle, kentiçi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz verilmesiyle sağlanacak kamu-özel  iş birliği devlet destekli ortak yapılanmaların önünü açılabilir. Bu yaklaşım, geleceğin yapılanmasına katkı yanında, kentlilik bilincine dayalı kamu-özel desteğini çeşitlendirici kaynak oluşumu sağlayabilir.
 
Özel taşımacının içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz için oluşturulabilecek bu fon ile birlikte hem yerel yönetimlerinin yükü hafifleyecek, hem de özel taşımacının öz sermaye kullanımının geri dönüşümü sağlanacaktır. Özel taşımacının  ancak, bu yolla devlet desteği alması mümkün olabilir.