20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

Doğrusu da bu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin biniş başı destek uygulaması, yeni istihdam da sağlayacak “Toplu Taşımada Sübvanseli Kontrol” yapılanmasını bekliyor...

Ekleme: 22 Ekim 2018 Pazartesi 00:29/ Güncelleme: 22 Ekim 2018 Pazartesi 00:29
Mevcut belediye yasaları geleceği öngören kent yapılanmalarına cevap vermekten çok uzak bir duruma geldi. Geleceğin anlayışı; 7/24 saat hareketli bütünleşik kentleşme ile bunu hareketlendirecek akıllı ulaşımdan yana. Bu akıllı kentsel yaklaşım, entegre anlayışa dönük yasal düzenlemeleri işaret ediyor.
 
Geleceğin anlayışında, gelişmeler; hızlı biçimde toplu taşıma anlayışının genel çerçevesini “Akıllı Kent”- lilik palanlamasıyla çizen ve hizmet kolaylaştırıcılığının önünü açacak yasal düzenlemeler öngörüyor. Ülke genelinde bu esasların belirlendiği, özel sektör işletmeciliğinin yenilenmesi zorunlu görülüyor.
 
Gelişmiş ülkelerdeki gibi uygulanmakta olan “Akıllı Kent” yapılanmaları, devletin belirlediği hedeflerle özel işletmecilik kavramının ülkemizde de yasal zemine oturtulması bekleniyor. Bu çerçevede sistem ihtiyaçları için üretim dahil, mutlaka, özel kesimin öz sermayesini kullandığı yeni düzenlemeler gerekiyor.
 
“Akıllı Kentler”deki gibi, politik mülahazalardan arındırılmış toplu taşıma işletmeciliğini otomotiv sektörüyle üretim ilişkisini de içerecek biçimde destekleyen, bazı gelir kalemlerinin ulaşıma entegresiyle tahsis edilip, (sübvanseli, kontrollü denetim sistemi) düzenlenmesi, verimin artacağını ortaya koyuyor.
 
Avrupa Birliği, yeni “Akıllı Kent-Ulaşım Sistemi”nde toplu taşımada elektrikli araç pil üretimine dönük ibrede AB payının %4’ün altında olduğu, kapasitenin %69’unun başta Çin olmak üzere %80’i Asya, %15 düzeyinin ABD’nin olmasını görüp üreticiye “Sübvanse” destek hazırlığı yapması, bize yol gösteriyor.