21 MAYIS 2019 SALI

Yenilenmeyen yenilenir!

UITP 8. Türkiye Konferansı “Toplu Taşımacılıkta Dijitalleşme” temasıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Konferansta, dünyadaki örneklerin yenilenme temelli anlayışta başarının derecesine göre şekillendirildiği anlatıldı...

Ekleme: 7 Ekim 2018 Pazar 23:10/ Güncelleme: 7 Ekim 2018 Pazar 23:10
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Burulaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen UITP 8. “Türkiye Konferansı”nda, ileri teknoloji ile uygulamaların gelişim mesafeleri ve toplu taşıma alanındaki dijitalleşmenin etkileri üzerinde duruldu. Uluslararası katılımcılar tarafından gelişmelerin yenilenmiş algı değişimi ile mümkün olabileceğinin ortaya konması, can alıcı nokta oldu. Katılımcılar, uluslararası başarının bu anlayış derecesine göre şekillendiğini dile getirdiler...    
 
Ülkemizde yaşanan gelişmelerde arzu edilen değişimin sağlanması noktasında ortaya ko- nan bu yaklaşım, başlı başına her kesim tara- fından çok dikkate alınması gereken ana özellik olduğunun değerlendirilmesi noktasında, bunun Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ortaya konması Kamu ile Özel hizmet ilişkisi açısından çok önemli bir değişimin işareti oldu. İleri teknolojiye dayalı bu yapılanmanın gelecekte, bu yaklaşımla canlanacağı belirtildi...  
 
Yönetim erki tarafından hedeflenen değişim ve gelişimin başarıya ulaşması için belediyelerin bu gelişime uygun anlayışı benimseyecek yaklaşımla hizmeti ele alması gerektiğinin satır aralarında vurgulanması, özel kesimi iş gören sayabilen kendini de denetim ve yürütüm görevinde görerek meseleye bakma gerekliliği ortaya çıkardı. Bu gerekliliğin açıklanması, hem konferansa, hem de Büyükşehir Belediyesi’ne başka bir boyut kazandırdı...
 
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adı- na Ulaşım Müdürü Alpay Kılıçkaya’nın; “Güneş balçıkla sıvanmaz” demeye de gelen ifa- desi özel sektör olduğu kadar kamuyu da kapsayan; “Vatandaş beklentilerini anlayış değişi- mi ile ortaya koyduğu talebi göremeyenler ileri teknolojinin imkanlarını doğru değerlendiremediği için ‘Yenilenmeyenlerin hepsi yenilenir.’ Bu akıldan çıkarılmamalı” uyarısı, katılımcıların hepsinin hafızasına kazınan gerçek oldu...