20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

Gelişmeler halkçıyı gelişmeye zorluyor!

Yeni kentleşmenin en iyi örneklerini oluşturmayan çalışan İstanbul’daki ulaşım uygulamaları, özel halk otobüsçülerini de gelişimin gereklerine uygun yapılanmaya zorluyor...

Ekleme: 3 Eylül 2018 Pazartesi 01:37/ Güncelleme: 3 Eylül 2018 Pazartesi 01:37
Hızlı bir yeniden yapılanmanın getirdiği hareketliliği yaşayan özel halk otobüsçüleri, geçmi- şin ferdi yaklaşımlı hizmet anlayışından sıyrılma çabası içindeyken, gelişimin ileri teknoloji ile hız kazandırdığı harici oluşumların etkisiyle yeni gelişimin önünde sürüklenmeye başladı. Bugüne kadar bireysel işletmecilikle kamu hizmeti veren, en önemlisi bu hizmeti hem kentiçi, hem şehirlerarası yolcu taşımacılığında devletten önce kurumları adına doğrudan halka götüren özel taşımacı, değişime zorlanıyor.
 
Ülkemizdeki otomotiv endüstrisinin üretimde ileri unsurlarla birlikte yakaladığı yenilenme, giderek işletmecilik boyutuna yansıyıp, orada da sistem değişimini beraberinde getiriyor. Özel halk otobüsçüleri geçmişin ferdi işletmeciliğinde kamu denetiminde kazancı düşüren uygulamaların düzeltilmesini isterken, şimdi sermayesini öne çıkararak farklı taşıma modlarına yönelme işaretleri veriyor. Şimdilik, belediyelerin düzenlediği değişim, uluslararası iş- letmeciliğe kayacak sistem gibi görünüyor.
 
Teknolojiye dayalı sistemlerde belirleyiciliğinin öne çıkması, değişimde işletmecilik anlayışındaki mantığın da değişmesini getiriyor. Özel halk otobüsçülerinin daha fazla öne çıkacağını düşündüren bu gelişme, özel taşımanın yeniden gelişimin gereklerine göre düzenleneceği gösteriyor. Her ne kadar sektörün; “Yok ediliyoruz” feveranına ters gelse de bu yönleniş, gelir dengesinin politik mülahazalardan arındırılarak “kazan-kazan” sistemine döneceği ve rehabilite edileceği sinyalleri veriyor.