20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

Biz başlattık kamu ile sürdürmeliyiz!

Özel taşımacılar, yıllar önce kendileri tarafından başlatılan toplu taşıma hizmetini, daha sonra sistemleştiren belediyeleri, kendilerini boşa çıkarmaktan vaz geçmeye çağırıyor...

Ekleme: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:01/ Güncelleme: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:01
Özel taşımacılar; “Gelişimin günlük yaşamı kolaylaştırıcılığı geçmişi unutturmaz” diyerek, top- lu taşıma alanında saha gerçeğine uygun ilk hizmeti, öz sermayeleri ile kendilerinin başlattığını dile getirdiler. Yıllardır oluşturdukları saha gerçeğine uygun hizmeti satın aldıkları otobüslerle halka sunduklarını, halkın beğeni, takdiri ile bugünün düzenini sağladıklarını söylediler.
 
Toplu taşıma hizmet standartlarına ulaşılmasını sağladıklarını belirten özel taşımacılar, hizmeti sunarken kamuyu da geliştirdiklerini, za- man içinde hizmetin kontrolünde denetimli yapılma zorunluluğunu da gündeme taşıyıp, zamanın otoritesine en büyük desteği kendilerinin verdiklerini, destek göremediklerini belirttiler.
 
“Özel taşımacılar olarak, bir asrı geçen gelişimi ile bugünkü yapılanmasına erişmede, sahada her zaman yer alan özel taşımacılar olduk. Bu gelişimin her noktasında pay sahibi olarak kat- kı ve emek verdik. Devlet hafızası da bunu her zaman dile getirdi. Özellikle, kentiçi olmak üze- re, insan taşınmasında ‘Biz’ olduk” dediler.
 
Ayrıca; “Bu emek ve devamlılık arz eden çaba- larımıza rağmen bunun görmezden gelinmesi, yok sayılması, hiç hükmü çerçevesi içinde değerlendirilmemiz ne devlet geleneğine, ne de hakkaniyetle bağdaşır. Bir asır önce işe başlayıp bugün işi devlet buyruğuyla sürdüren, yarın da gelişime göre işin ana aktörüyüz” diyorlar.
 
Özel taşımacının bu açıklamaları, bugün değişen ve gelişen yeni yapılanmanın ileri teknoloji ile sunduğu farklı yapılanmalarda bu ahenk ile devam edecek mi, işte onu zaman gösterecek? Çünkü, dünün özel taşımacıları, bugünün özel halk otobüsçüleri, verimliliği ilke edinen devlet düzenlemesi ile hareket etmek istiyor.
 
Kazan-Kazan esasına dayalı idame içinde yer alma konusunda haklılar da. Her yenilenme- ye açık özel halk otobüsçüleri, geleceğin yapılanmasında yeni aktörleri kabul etmemekte ve devletin öngördüğü kamu hizmetini gördürme konusunda yasal düzenleme şartı ile bu işte  elini taşın altına koyacağını da ilan etmektedir.
 
Baktığımız zaman, Özel Halk Otobüsçüleri, be- lediyelerin gelişmeleri, kendileriyle birlikte ortak anlayışla ele almalarını istemeleri kadar doğal bir beklenti olamaz. Ancak, belediyelerin o ka- dar da net olduğu söylenemez. Dünya’da yerel yönetimlerin nasıl bir planlama içinde hareket ettiklerini biraz olsun görenler, durumu anlar!..