26 MAYIS 2019 PAZAR

Bu tarz taşımacılık hasletleri bozuyor!

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Oda Başkanı Mesut İnce, 65 yaş ve üzeri ücretsiz taşımadaki sakıncalara değinip, uygulamanın bütünlüğü bozduğuna dikkat çekti…

Ekleme: 27 Temmuz 2018 Cuma 21:42/ Güncelleme: 27 Temmuz 2018 Cuma 21:42

Malatya’dan Yükselen minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’nin sesi, birliğin önemini ve gelişmelere ortak akılla bakmanın güzelliğini ortaya koydu. Başkan İnce, toplu taşıma gerçeği üzerine kafa yormada sektörel mantığı önererek, Malatya Büyükşehir ile buna çalıştıklarını dile getirdi. 65 yaş yükü ile esnafın zorda bırakılmasının yanlış uygulama olarak sadece taşımacılara kayıp yaşatmayacağını söyleyen Başkan İnce; “Bu hata, gelecek nesli de geçmişinden koparacak. Doğru çözüm için elbirliği ile resmin tamamını görmek gerekiyor” dedi. Başkan İnce ile yaptığımız özel söyleşideki “İnce” dokundurmalarını dikkatinize sunuyoruz...

BUGÜNE gelinen noktada, özellikle kamu ve özel kesim farklılığı özel taşımacılara yüklenen ücretsiz, indirimli ve bunların usulsüz kullanılmasından doğan ka- yıplarla uğratıldığı zarar, artık belediyelerle değerlendirerek ele alınmalı. Devlet erkanı, işin doğrusunu sahada amaçlanan çö- züm odaklı bu iki kesimin birlikte terennüm etmesi ile anlar benim seyip, sorunu da ancak bu şekil de kale alır. Kentiçi toplu taşıma hizmeti, dün olduğu gibi bugün de en önemli hizmetlerin başın da gelir. Gelişmişliğin derecesi ni, bireylerde kentlilik bilinciyle kentlilerin birbirleri ile dayanışmalarını göstermesi açısından da net bir ölçüdür. Bugüne dek yapılan toplu taşımanın geldiği daha doğrusu getirildiği nokta ortada. Sorunları da ortada. Bu ara özel halk otobüs işletmeciliği kavramıyla ortaya çıkan farklılığın, ortaya çıkan gelişimin kendi yeni durumunun bir gerekliliği olduğu da ortadadır. Diğer taşı- ma modlarını da o zaman ortaya çıkan ihtiyaçlar oluşturmuştur. Şimdi yadırganan, ama, o çıktığı zamanda yapılan taşımalarının, kent içi akışı kolaylaştıran, hareketi hızlandıran uygulamaları, o zamanların kolaylığı olarak alkış alan yenilikçi sistemleri olduğu da akıldan çıkarılmamalı.  
 
ESNAF KİMDİR?
Elbette zaman içinde her şey değişiyor. İhtiyaçlarda ki gelişme ve buna dönük bireylerin toplum sal taleplerinin hepsi bu akışa direnemeyerek, değişti. Bu yüzden o günün şartlarında oluşan ve bugün toplu taşımada olan taşıma modları önem sıralaması ile iniş ve çıkışlar gösterdi. Aralarında ortaya çıkan farklılığı her birey ve/veya kurum kuruluş yönetimleri, hatta bizzat taşıma ya- pan esnaf ile hizmeti alan yolcu dahil, hepsi oldukça farklı değerlendirdi. Bu yüzden bugünkü farklı görünen ifadelere şahsen ben takılmayarak olanları söylenenleri de normal buluyorum. 
Yapılan yorum, karşı duruşdaki üslup, sadece bakışla alakalı durumdur. Bu yüzden, bizim ve özelde benim temsil ettiğim kesim başkanı olarak, farklı düşünüşlere diyeceğim yok. Nihayeti bunlar, herkesin, bulunduk- ları noktadan bakışlarını ortaya koyan görüşleridir.
Esnaf olarak, hizmet odaklı anlayışımız, kamuyu mutlu gör- me sonucuna endeksli. Modların birbiriyle ilişkileri yönetsel bir so- run. Biz burada doğan ihtiyaçla farklılaşan farklı modları değil, hangi mod taşımacı olursa olsun sonuçta esnaf olan öz sermayesiyle tahüt edileni alamayanı öne çıkarırız. Bu da esnaf olarak bi- zim bütün esnaf geleneğimizin en temel noktasıdır. Tabii bu noktada, bizim açımızdan esnafa yüklenen görev ve hizmetlerinde taahhüt edilen ve onu zora sokacak değişim, hele birde hizmet vermesini engelleyecek derece- ye getirilen, bunun sonucu nafakayı etkileyen eksiklik ise yahut ana amacı zedeleyecek sapmalar olur ise, eskiden gelen yerleşik edebimizle, karşı görüşümü- zü de belirtiriz. Devamında, karşımıza çıkan duruma uygun davranışlarımızı da ama aynı saygı ile sergileriz. Bu noktada bu taşıma modu ister özel halk otobüsçüleri, ister minibüs ister diğerleri olsun değişmez. Bugün çok farklı yorumlanan, biraz da hızlı değişim ve beklenti şaşmasının öz sermayeleri hızlı tüketen iflası getirici yok edişlerin etkisi yüzünden oluşan tepkisel özel halk otobüsçülerinin davranışı bu yüzden bizce de yadırgatıcı olysa bile dahası bizi anlatmaktan uzak kalsa da biz ona yapılanların düzeltilmesini isteriz.
Bir kere esnaf, devletinin emrinde, makul kazancını alma üzerine kurulu taşıma yapan geçimi buna dayalı hizmet erbabıdır. Bu görevini de belediyele tarafından belirlenen esaslar dahilinde beklentiler dahil öngörülenlere göre yapandır. Karşılığını alma üzeri- ne sermayesiyle hizmeti kolaylaştıran taşımacıdır.
Bu net görev tanımıyla kamu ya hizmetini içselleştirip o şekil de hizmet veren esnaf, zaman içinde belediyeler üzerinden yapılanlarla hizmeti beklenenin altında kalite düşürücü gösterme si, bu kaybı getiren olarak onu işaret ediyor olması yetmezmiş gibi giderek ücretsiz ve indirimli taşımalarla bilet ücretine endeks li ama bilet ücretinin taşımaya dayanmayan artışlarla belirlenici olması bu esnafların en büyük haksızlığa uğratılmalarıdır. Bu durum onların sıkıntısını oluşturmuştur. Bu yüzden ben minibüsçüler ve umum servisçiler odası olarak, duruma bu şekilde bakarken, sonucu da daha genel bakışla yorum getiriyorum.   
Bana kalırsa bütün ücretsiz taşımaları devletin yaptırması ge nel kural olmalı. Dolayısıyla da bunun yükünü de genel bütçesinden karşılamasını gerektiriyor. Ücretsiz taşımalar Türkiye- ’nin sorunu, ama ben Malatya- ’nın sorunu olarak bunu yaşıyorum. Şu an yüzde 30-40 oranın- da ücretsiz taşıma genele hizmet te ki devlet anlayışından bana yansıtılıyor. Bunu belediye direk yapmıyor. Şimdi eğer devlet, sos yal devlet vasfını öne çıkarıyorsa bu devleti yönetenler, bunun bedelini de bütçesinden vermeli. Bunları esnafa yükletmemeli.
 
YETERSİZ BAKİYE!
Pekâlâ devlet bana yük yüklemeden vatandaşını kendisi de taşıyabilir, sosyal alanda gerekli hizmetleri de verebilir. En azından bugün onun yapın demekle yetindiği hizmet için özel halk otobüsçüsüne yani esnafa yeni nesil araç aldırırken, akaryakıtını katlanamaz zamlarla almasını sağlarken, hizmet bedelini de devletin belediyesi alıyor. Oluşan ek hat bedelini de bu anlayıştan dolayı esnafım ödüyor. Biz bu uygulamayı yasal düzenlemeyle getirdi diye cebimizden maddi destek olarak veremeyiz. Bu devletin görevidir. Bedava taşımacılığı devletin yapması en doğru ve sosyal devlet anlayışına münasip tutumdur. Beledi- ye otobüsleri hizmeti kendi görebilir ama, bence bunun yerine devlet, kendi bütçesinden belediyelerin denetim yürütümünde hizmet veren özel taşımacılara, belediyeler denetiminde taşıtma yaptırarak ücreti ödemelidir. Bu- gün farklı bir amacı olduğunu dü şündüren araç başı destek uygulaması yanlış, verilen 1.000 TL. destek yetersizdir. Biz aylık 1.000 TL. alırken, cebimizden hemen her ay 10 Bin TL.  veriyoruz.

 

Ücretsiz taşımlarla araçları dolduranları bir günde 27 defa bir araca binebilirken, ücreti mukabil vatandaşlar binse bile ayak ta gidiyor. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Genel gelir-gider dengesinde kendi vergisinden feragatle devlet adına bize indirim sağladı. Yüzde 18 KDV’yi 1.5’a çekti. Aylık 750 TL. yapılan yardım 1.000 TL.’ye çıkardı, ancak, yine de bu yetersiz. Şu an bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat talimat verip, ücretsiz taşımalar, yolcularla ilgili Malatya’da neler yapılacağı konusunda mevcut durumun vahametinin görülmesine dönük farkındalığın oluşturulması hedefiyle içtenlikle çalış maktadır. Bugüne kadar devam eden uygulamalarda vatandaş, kafasına göre günde 10-20 sefer otobüse binerek inanılmaz sıkıntılara neden oldu. Her ne kadar bunu yasal düzenlemenin getirdiği hak olarak görseler de her hakkın haksızlığını da hak verilenin görmesi diğerlere etkisi konusunda da hakkaniyetli olması gerekmiyor mu? Eğer işin varsa 2, hadi 5 defa bin ama günde 20-25 defa otobüse binerek, klimalı otobüste akşama kadar inmeden gezinirsen, benim gariban öğrencim, vatandaşım, küçücük kız çocuklarım her zaman ayakta gider. Bundan dolayı, bir gizli tep kinin açığa çıkması olarak, otobüslere zarar verir, ayrıca taşıma da paralıyı engellediğinden zarar etmesine neden olduğunu düşünerek şoförümde yaşlılara saygı geleneğini erozyona uğratarak güzel geleneklerimizden sapma yoluna düşer. 65’li dışında herkesin rahatsız olacağı bir uygulama ne derece sosyal devlet il- kesiyle bağdaşır! Bu yüzden he- men her paralı vatandaş rahatsız olur. İşte, bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımın çözüm aradığını biliyorum. Biz de Oda olarak, yanında destekçisi ve de yakınen takipçisi olacağız.