20 MART 2019 ÇARŞAMBA

Yeni nesil ulaşımda işletmecilik yasası!

Yaşam ortaya çıkan eksikliği kendi akışında bir şekil doldurur. Bu nedenle, hayatı idame için gerekli değişim ve dönüşümde herkes gerekli zamanda, gereken yerde olmalı...

Ekleme: 30 Haziran 2018 Cumartesi 00:33/ Güncelleme: 30 Haziran 2018 Cumartesi 00:33
Evrensel algı, teknoloji şirketlerinin öne çıkardığı, üreticileri de yönlendiren başka bir ilişkiler zincirine dönüştü. Bu yolla, dünyada- ki yerleşik yapının yenilenmesindeki anlayış da yeni nesil bir iletişim getirdi. Teknoloji şirketleri, bu anlayışta, gelişimin ana belirleyici- si olma yolunda baş rolü üstlenirken, geleceğin yeni nesil ulaşımında ana taşıyıcı oldu.
 
Böyle bir düzende değişen üretim ilişkileri, saha markalaşması ile birlikte sistem işleyişinde de global anlayışla birbirlerine entegre yapılanmayı zorunlu hale getirdi. Nesnelerin birbirleriyle iletişim kurduğu gelecekte, mekanik gelişmeler, insan unsurunun belirleyici olma gerçeğini, sunulanı kabullenen bir yapıyla sınırlandırılmaya yönlendiriyor. 
 
Ancak, gelişimin üst ayağında çok uluslu sermayenin belirlediği yapı işlerken, alt ayağında ise işletimle süreklilik kazandırılan sistemlerde yer alanları, tam da bu noktada, üretim ve işletimde algı farklılığı yüzünden, aynı frekansta buluşturamadı. Bu farklılık, mevcut yapıda, işletmecilerle yeni yapıda yer alacaklar arasında farklı bir anlayışı tetikledi.
 
Bugün, ülkemizde, kent ve ulaşımda öne çıkan rol model kabul edilen yeni yapılanmada yaşanan sıkıntı, bu ikilem sonucu yaşanmaya başlandı. Değişimin hedefinde, kentleşme ve kentiçi toplu taşıma işletmeciliği birlikte planlanıp, mevcut işletmecilikte sistemin önemli bir parçası olması sağlanarak, farklılığının giderilmesine çözüm olamadı.
 
Gelişmenin tam da bu noktasında, Özel Halk Otobüsçüleri’nin yeni yapıya uygun düzenlenme zorunluluğuna uygun, “Özel Halk Otobüsü İşletmeci liği” adıyla sistemin yenilenmesinin çözüm olarak belediyelerle birlikte ortaya konulması henüz gerçekleştirilemedi. İvedilikle, Kamu-Özel işbirliğinin önünü açacak bir yasal düzenleme yapılmalı...