20 MART 2019 ÇARŞAMBA

DOĞRU YERDE OLMAK İÇİN!

Değişen ve gelişen dünyada gidişatı doğru kavrayıp, ortak aklın egemen kılındığı stratejiler üreterek yol almak Özel Halk Otobüsçüleri için bir zorunluluktur...

Ekleme: 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:04/ Güncelleme: 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:04
Davos Dünya Ekonomik Forumu 2018 toplantısı “Parçalanan Dünya’da Ortak Gelecek Oluşturmak” başlığıyla gerçekleşti. Toplantı sonrası hazırlanan raporlardan “Üretimin Geleceğine Hazırlık” adlı çok önemli bir rapor, ülkelerin 4. Sanayi Devrimi karşısında aldığı pozisyonu ile dönüşümü yakalama ipuçları, yaşanan yeni dönemi ortaya koyar nitelikteydi.
 
Raporda, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim, üç boyutlu baskı teknolojileri gibi yeni değerler zinciri oluşturduğu da ortaya konuldu. Raporda, teknolojinin sunduğu hızın zaten karmaşık olan verimlilik gibi, büyümeyi artırıcı politikalar bulma çabalarının sorunları daha çoğalttığı, insan odaklı sürdürülebilir yöntemleri analiz etmenin zorunluluğu belirtildi.
 
Raporda, küreselleşme etkisiyle büyüyen, yabancı yatırımcılarla geleneksel sanayi yapıları kurmaya çalışan Türkiye, üretim yapısına rağmen geleceğe hazır olmayan, geçmişte kalan ülkeler arasında yer aldı. Rapora göre; “Kurumsal yapısını kurmaz, inovasyon yapmazsa daha gerilere düşecektir” denildi. Gelişimde sektörler arası ortak akılla bütünü görebilen işbirliği algısına dayalı entegre öncelik sayılmalı.
 
Rapora bağlı olarak, ülkemiz açısından özellikle, ileride bütünleşik kentler ve kent ekonomilerine dayalı yapılanmanın olacağı hesabıyla birlikte entegrasyon hareketliliğini tetikleyen kentiçi toplu taşıma sistemlerinin demirbaşı olan “Özel Halk Otobüs İşletmeciliği” adına, yasal düzenleme gerekliliği alenen ortada. Şimdi yerel yönetimlerle ortak anlayış sunan sistem, gelecek açısından değerlendirilmeli!..