20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

İhracat artıyor!

Türkiye’de ihracatın 12 yıldır tartışmasız lideri olan otomotiv endüstrisi, aylık bazda da son 27 aydır aralıksız ihracat artış grafiğini sürdürüyor...

Ekleme: 11 Mayıs 2018 Cuma 22:43/ Güncelleme: 11 Mayıs 2018 Cuma 22:43
TÜRKİYE ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği, aralıksız 27 aydır sürüyor. Ocak-Nisan dönemi ihracatı yüzde 20 artışla 11 Milyar 130 Milyon Dolar olarak gerçekleşen sektörün, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 21.5’i buldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Nisan Ayı verilerine göre, sektörün Nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 Milyar 903 Milyon Dolar oldu. Geçen Mart’ta 3.1 Milyar Dolar ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, Nisan’da aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son 3 aylık ihracat ortalaması 3 Milyar Dolar’a yükseldi.
Ürün grupları bazında Nisan’da otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 30 artışla 953 Milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 29 artışla 1 Milyar 245 Milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 yükselişle 473 Milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 149 Milyon Dolar oldu.
Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’ya artış yüzde 30 olurken, Fransa yüzde 41, Romanya yüzde 49, ABD yüzde 44, Rusya yüzde 76 artış yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 65 artarken, İspanya’ya yüzde 84, Belçika’ya yüzde 65, İsrail’e yüzde 47, Hollanda’ya yüzde 72, İsveç’e yüzde 79 artış oldu.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracatta yüzde 25 gerileme olurken, İtalya’ya yüzde 46, Belçika’ya yüzde 28, Hollanda’ya yüzde 80, Almanya’ya yüzde 54 artış kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya i dış satımda yüzde 32 düşüş görülürken, Fransa’ya yüzde 33, Polonya’ya yüzde 72 artış var.
Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 29 artışla 448 Milyon Dolar oldu. Diğer büyük pazarlardan Fransa’ya yüzde 53 artışla 347 milyon, İtalya’ya da yüzde 13 artış la 329 Milyon Dolar ihracat yapıldı. İspanya’ya yüzde 55, Belçika’ya yüzde 32, Slovenya ’ya yüzde 33, Hollanda’ya yüz de 66, Polonya’ya yüzde 34, Romanya’ya yüzde 46, İsveç’e yüzde 79 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye ihracat yüzde 49 düştü. ABD’ye olan düşüşte binek otomobiller ihracatının azalması temel faktör oldu.
Ülke grubu bazında en bü yük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yüzde 29 artışla 2 Milyar 310 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 79.5 pay aldı. Alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yüzde 31, Ortadoğu ise yüzde 18 ihracat arttı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv yan sanayisi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki ihracat artışlarına dikkat çekti; “Otomotiv endüstrisi ihracatı Şubat 2016’dan bu yana aylık bazdaki artışını sürdürüyor. Nisan ihracatında otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu.” 
Nisan ayında gelişmiş pazarlara kaydedilen yüksek oran- lı ihracat artışına işaret eden Çelik, şunları söyledi; “En bü- yük pazarımız Almanya’ya ihracatımız yüzde 29, Fransa’ya yüzde 53, İtalya’ya yüzde 13 arttı. Almanya’ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 30, binek otomobiller ihracatının yüzde 31 artması etkili oldu. Fransa’ya kaydedilen artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 65, yan sanayi ihracatının yüzde 41 artması temel faktörler arasında.”