18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

“Mavi”ler dikkat çekti

7. Busworld 2018 Türkiye Fuarı’na toplu katılarak etkinlikleri izlemesiyle dikkat çeken Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. kentiçi toplu taşımacıların gelişim ve yenilenmeye duyarlı olduklarını ortaya koydu...

Ekleme: 4 Mayıs 2018 Cuma 22:12/ Güncelleme: 4 Mayıs 2018 Cuma 22:12
İZMİR-Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. sektörün gelişmesi için toplu taşımacı- ların her etkinliğinde yer almayı önemsediğini çok- lu katılımını arttırarak ortaya koyuyor. Sektör olarak önemli sıkıntılar ya- şanmasına rağmen kentiçi toplu taşımada hizmet kalitesini arttırıcı etkinlikleri izlemeye çalışan Mavi Marmara, Fuar İzmir’de icra edilen Busworld 2018 Türkiye etkinliğine de kalabalık esnaf gurubuyla katıldı. Mavi Marmara bün yesinde hizmet veren böl ge taşımacılarının yer aldığı esnaf, FSM Demirbaş Otomotiv sponsorluğun- da özel bir otobüs ile 50 kişilik kafile olarak katıldı. Gazetemizin de yer aldığı kafile de şirket yöneticileri yer aldı. Yöneticiler, katılımın geniş tutulmasını, etkinliği daha fazla esnafın görmesi, böylelikle de yaşanan sıkıntılara rağmen tüm gelişmeleri topluca görüp fikir sahibi olmasının amaçlandığı belirttiler. 
Genel Müdürü Emin Uysal, gazetemize yaptığı açıklamada TÖHOB üyesi olarak bu etkinlikte kentiçi toplu taşımacıların da ilgilendiklerini gösterdiklerini belirterek; “Esnafa ilk kez bu tür bir geniş katılımla hem sektör dayanışmasında yer aldığını hem esnafımızın soluk ala rak doğrudan dünyadaki gelişmeleri izlemesini de sağlamak istedik. Buna vesile olmayı düşündük. Doğrudan oturumlara katılıp, yapılan konuşmaları dinleyip gerektiğinde de soru sormalarını da sağladık. Çok da faydalı oldu. Herkes memnun kaldığı gibi ortak akılla gördüklerini konuşulanları da tartıştılar. Bu etkinlikte bize sponsor olan FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Demirbaş’a da bu vesile ile teşekkür ediyoruz. Destekleriyle gerçekleşen bu etkinlikte esnafın birlikteliği gelişmeleri ortak yaklaşımla izlemesi, gelişim açısından yeni ufuklar açıcı sonuçlar doğura- cak ve faydalı oldu” diye konuştu.