24 OCAK 2019 PERŞEMBE

Ulaşım teknolojileri yerel yönetimleri şekillendiriyor

Geleceğin yeni nesil kentlerine hazırlık yapan yerel yönetimler, inovasyon dalgasını daha akıllı, çevre dostu ulaşım araçlarına doğru yönlendirip, planlamalarını verimlilik üzerine geliştiriyorlar...

Ekleme: 22 Nisan 2018 Pazar 12:01/ Güncelleme: 22 Nisan 2018 Pazar 12:01
Gelecekte, hükümetlerin ekonomik başarıları, yerel yönetimler aracılığıyla yeni ulaşım teknolojilerine ne kadar iyi adapte olduklarına ve onları sürdürebilmek için gereken enerjinin depolanmasına bağlı olacak. Elektrikli ulaşım araçları kentlerin standartlarını yükseltecek. Şu ana kadar yapılan çalışmalar “Fosil Yakıt”lı araçların çevre ko- nusunda büyük sorunlar ürettiğini ortaya koydu.
 
Cambridge Econometrics, Şubat ayında “Avrupa’nın Geleceğini Güçlendirmek: Petrolden çı- kış ekonomiyi nasıl güçlendiriyor” (Fuelling Europe’s Future: How the transition from oil strengt hens the economy) adlı yayımladığı raporunda, elektrikli araçların gelecekte güçlü bir ekonomi yaratacağını belirken, AB’nin 2030’da petrol ithalatını da 49 Milyar Euro azaltacağını açıklıyor.
 
“İthal petrole dayanan fosil yakıtlı bir taşıma sisteminden yenilenebilir enerji kaynaklı bir sisteme geçerek, GSYİH’sini artırabileceği gibi 2030 yılında 206 Bin yeni iş imkanı da yaratabilir” denilen raporda; 2050 yılında CO2 emisyonlarında % 88’lik bir azalmaya yol açacak elektrikli araçların, Avrupa’da erken ölüm vakası sayısının düşüşe geçebileceğinin sonuçlarını gösteriyor.
 
Cambridge Econometrics Direktörü Phil Summerton, raporun ana mesajının son derece net olduğunu; “Düşük karbonlu otomobillere geçişin teknik olarak gerçekleşmesinin ötesinde, Avrupa’nın ithal petrol talebinin önemli oranda azaltılmasının ortaya çıkaracağı fırsatlara da bağlı olarak, tüm engel ve zorluklara mutlaka Avrupalı politikacıların üstesinden gelmesi gerekir” diyor.
 
Avrupa’da birçok hükümet ve yerel yönetimler, elektrikli araçlar konusunda üreticileri desteklerken, geleceğe dönük kararları ile de birbirlerine örnek olmayı sürdürüyor. Almanya, Belçika, İspanya, Fransa, Norveç ve Polonya gibi ülkelerin üreticileri bu konuda ciddi teşvikler alıyor. Bu durum sonucu da 3-4 sene içinde elektrikli pazarının en az % 30 büyümesini bekleniyor.
 
Üretim pazar payını teşviklerle büyütmeye çalışan şirketler, batarya pazarında da kendi Ar-Ge çalışmaları için destek görüyor ve yatırımları için doğru ortamı oluşturmaları, aynı zamanda deniz- aşırı büyümeleri için hükümetler tarafından vergi muafiyeti konusunda destekleniyorlar. “Çevre Dostu Ulaşım Yasası” çıkaran ülkeler, vatandaşlarını e-Araç alım konusunda da teşvik ediyor. Hepsini bir araya toplayınca teknolojinin sonuçlarının yerel yönetimleri şekillendirdiği görülüyor.